دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری

دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهریدومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری

محورهای اصلی همایش:

  • مهندسی حریق و ایمنی شهری
  • مدیریت یکپارچه ایمنی و آتش نشانی
  • فناوری و ایمنی شهری
  • جنبه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در ایمنی شهریچچ

محل برگزاری:

مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت

زمان برگزاری:

۴ و ۵ اسفندماه ۱۳۹۵

آخرین مهلت ارسال مقالات:

۸ بهمن ماه ۱۳۹۵

وب سایت همایش:

www.nfus.ir

 

دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری

دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری

 

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۹ دی ۱۳۹۴