مراسم تشییع جنازه شهید علی قانع که در بامداد ۲۵ تیرماه در یکی از عملیات های آتش نشانی به شهادت رسید برگزار شد.

ایستگاه ۱ سازمان آتش نشانی در حال مهیا شدن برای تشییع جنازه آتش نشان شهید علی قانع:

 ایستگاه 1 سازمان آتش نشانی در حال مهیا شدن برای تشییع جنازه آتش نشان شهید علی قانع

 ایستگاه 1 سازمان آتش نشانی در حال مهیا شدن برای تشییع جنازه آتش نشان شهید علی قانع

 ایستگاه 1 سازمان آتش نشانی در حال مهیا شدن برای تشییع جنازه آتش نشان شهید علی قانع

 

تشییع جنازه شهید آتش نشان علی قانع:

 

تشییع جنازه شهید آتش نشان علی قانع

تشییع جنازه شهید آتش نشان علی قانع

 

قرائت زیارت عاشورا:

قرائت زیارت عاشورا هم اکنون

 

وداع با پیکر شهید آتش نشان علی قانع:

وداع با پیکر شهید آتش نشان علی قانع

وداع با پیکر شهید آتش نشان علی قانع

وداع با پیکر شهید آتش نشان علی قانع

 

خیابان بهشت مقابل ساختمان شهرداری تهران:

خیابان بهشت مقابل ساختمان شهرداری تهران

خیابان بهشت مقابل ساختمان شهرداری تهران

 

حضور شهردار، وزیر اقتصاد، اعضای شورای شهر و برخی اساتید دیگر:

photo_2016-07-17_09-49-48

سخنان شهردار درمورد شهید علی قانع، فرزندان و افتخارات او

* همچنین ایستگاه ۶۹ آتشنشانی به نام شهید قانع نام گذاری شد

 

تصویر پدر شهید قانع در حال برگزاری نماز میت:

تصویر پدر شهید قانع در حال برگزاری نماز میت:

 

تصویر همسر و فرزند بزرگ شهید قانع:

تصویر همسر و فرزند بزرگ شهید قانع:

 

حضور مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران:

حضور مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران:

 

و در نهایت انتقال شرکت کنندگان این مراسم به بهشت زهرا در خیابان بهشت:

نتقال شرکت کنندگان این مراسم به بهشت زهرا در خیابان بهشت

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۹ تیر ۱۳۹۵