مدیر کل مدیریت بحران لرستان گفت: اکثر آتش‌سوزی‌های جنگل و مرتع عمدی است.

‌مهندس رضا آریایی اظهار کرد: جنگل جزو سرمایه ملی است که باید از آن صیانت کرد و با خاطیان برخورد شود.

وی ادامه داد: اکثر آتش سوزی‌ها در عرصه‌های جنگلی و مرتعی عمدی است و باعث می‌شود خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

آریایی با بیان اینکه پس از برداشت گندم و جو توسط کشاورزان آنان برای کشت بعدی اقدام به آتش زدن پس‌چر می‌کنند، افزود: با توجه به اینکه منطقه کوهدشت وسیع است، همه جا به دلیل پوشش گیاهی انبار باروت است و منجر به آتش‌سوزی از مزرعه به مرتع و جنگل می‌شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: با کمک مردم و منابع طبیعی آتش‌سوزی‌های کوهدشت چندین بار مهار شده است.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان بیان کرد: این آتش سوزی‌ها باعث می‌شود خسارات جبران‌ناپذیری به عرصه‌های طبیعی لرستان وارد شود که این امر ضرورت صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست استان را می‌طلبد.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۲ مرداد ۱۳۹۵