مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از برگزاری یازدهمین المپیاد عملیاتی- ورزشی آتش نشانان کشور در سال جاری از سوی این سازمان و به میزبانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مسعود احمدی با بیان خبر فوق گفت: در جلسه کارگروه آمادگی جسمانی و ورزش آتش نشانان کشور ضمن بررسی و تدوین برنامه برگزاری یازدهمین المپیاد عملیاتی- ورزشی آتش نشانان کشور در سال جاری ، برنامه اجرایی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز برای میزبانی المپیاد بررسی و در نهایت مقرر شد تمامی مسابقات ورزشی آتش نشانان امسال بصورت متمرکز و در قالب المپیاد عملیاتی- ورزشی آتش نشانان و امدادگران کشور برگزار شود.

وی افزود: پیش از این مسابقات ورزشی آتش نشانان در قالب المپیاد عملیاتی- ورزشی آتش نشانان کشور و مسابقات امداد و نجات در ارتفاع آتش نشانان کشور در دو شهر بصورت مجزا برگزار می شد ولی با برنامه ریزی های به عمل آمده یازدهمین المپیاد عملیاتی- ورزشی آتش نشانان کشور امسال بصورت متمرکز و به میزبانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز برگزار می شود.

وی یادآور شد: دهمین المپیاد عملیاتی- ورزشی آتش نشانان کشور در مهرماه سال ۱۳۹۴ در مشهد و پنجمین دوره مسابقات امداد و نجات در ارتفاع آتش نشانان شهریور ۱۳۹۴ در شهر قزوین با حضور بیش از ۸۰۰ آتش نشان در قالب ۶۵ تیم ورزشی برگزار شده است.

احمدی اهداف مهم برگزاری این مسابقات را؛ ایجاد مهارت، دقت و افزایش سرعت عمل، بالا بردن توان عملیاتی و افزایش اعتماد عمومی به توانمندی آتش نشانان و امدادگران کشور، تبادل اطلاعات و انتقال تجارب بین آتش نشانان ذکر نمود و گفت: تجربه سالهای گذشته نشان می دهد برگزاری این مسابقات تاثیر مثبتی در ایفای نقش حرفه ای جامعه آتش نشانان کشور داشته است.

وی همچنین اظهار کرد؛ با توجه به  اهمیت فراگیر شدن ورزش در بین کلیه آتش نشانان، کارگروه آمادگی جسمانی و ورزش آتش نشانان کشور ضمن ارزیابی مسابقات قبلی و دریافت نظرات سازمانهای آتش نشانی و خدمات ایمنی تصمیم به تجمیع تمامی مسابقات آتش نشانان در قالب یک المپیاد نموده و مقرر شد این المپیاد در ۸ رشته ورزشی تخصصی، عملیاتی و عمومی مرتبط با شغل آتش نشانی طی سه ماه آتی برگزار شود.

احمدی همچنین گفت: با ارزیابی های به عمل آمده در خصوص توانمندی، امکانات و برنامه اجرایی پیشنهادی شهرهای متقاضی؛ میزبانی المپیاد در کارگروه آمادگی جسمانی و ورزش آتش نشانان کشور مطرح و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز بعنوان میزبان یازدهمین المپیاد عملیاتی ورزشی انتخاب شد.

وی  یادآور شد: مسابقات عملیاتی- ورزشی آتش نشانان کشور از سال ۱۳۷۸ توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برنامه ریزی و با تشکیل کارگروه آمادگی جسمانی و ورزش آتش نشانان کشور مسابقات و برنامه های مختلف ورزشی و مهارتی در سطح سازمانهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ها برگزار می شود.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۲ مرداد ۱۳۹۵