ایجاد تیم های عملیاتی بین المللی و ارتقاء مهارت امدادگران از برنامه های جدید هلال احمر
سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از برنامه های جدیدی مانند تقویت ناوگان امداد هوایی و دریایی و تقویت تیم های واکنش سریع و ارتقاء مهارت امدادگران را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست “بامنا”؛ مرتضی سلیمی افزود: بحران ها و حوادث بخشی از تجربه انسانی از ابتدای زندگی بوده است و در طول قرن ها خطرات جدیدی پیدا شده است.

همچنین وی افزود: خیلی از خطرات جدیدی پدید آمده اند و این درصورتی است که یک سری خطرات و بلایای قدیمی تر هنوز وجود دارند. خطراتی ناشی از توسعه مواد شیمیایی و رادیو اکتو و انواع خطرات با پیچیدگی های جدید در حال ایجاد شدن است و خطرات و بلاهای قدیمی مثل سیل و زلزله همچنان با بشر هستند. این فرآیند ها مستلزم آمادگی هایی برای پیشگیری و مقابله با این خطرات است.

طبق این گزارش سلیمی ادامه داد: در این حالت، سازمان امداد و نجات با بهره گیری از توان تجربی، عملی دانشگاهی و پژوهشی برای مقابله با این خطرات خواهد بود.

در همین راستا، ساماندهی و تقویت تیم های عملیاتی و واکنش سریع تیم های عملیاتی بین المللی، توجه بیشتری به دوره های توان افزایی و مانورهای درون و برون سازمانی و اردوهای امدادی، تقویت کیفیت ناوگان خودرویی و هوای و دریایی و ساماندهی کیفیت و کمیت اقلام امدادی و شبکه انبار و توزیع با توجه به شاخص های خطرات در دستور کار این سازمان قرار دارد.

همچنین مرتضی سلیمی در رابطه با برگزاری مراسم اربعین حسینی افزود: با توجه به این که مسئولیت امداد و نجات در کشور عراق به عهده هلال احمر می باشد، برنامه ریزی ها و آمادگی ها برای انجام این عملیات از ماه های قبل انجام شده است..

منابع :
twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۵ آبان ۱۳۹۵