در شانزدهمین اجلاس آتش نشانی و نجات هواپیمایی چه گذشت؟

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق؛ حضور مدیرکل عملیات ایمنی زمینی در شانزدهمین اجلاس آتش نشانی و نجات هواپیمایی: مهندس حمید حاجی بیگی و هادی فراهانی در شانزدهمین اجلاس آتش نشانی و نجات فرودگاهی که هر ساله با هدف تبادل اطلاعات و تجربیات بعلاوه ارائه تکنولوژی های نوین می باشد شرکت نموده اند، این اجلاس که امسال در شهر شانگهای چین می باشد با شرکت مدیران ارشد ایمنی و آتش نشانی هواپیمایی کشورهای مختلف در دو روز در حال برگزاری است.

شانزدهمین اجلاس آتش نشانی و نجات هواپیمایی

شانزدهمین اجلاس آتش نشانی و نجات هواپیمایی

 

این گزارش با هدف چگونگی ارائه آموزش های واقعی برای آمادگی در مواجه با شرایط اضطراری و سوانح هواپیمایی برگزار میشود. حضور نمایندگان کشورهای آمریکا، استرالیا، آلمان، انگلیس، سنگاپور، چین و برخی کشورهای دیگر و شرکتهای صاحب نامی همچون Oshkosh در این کنفرانس شرایط را برای استفاده از امکانات سخت افرازی و نرم افزاری بروز فراهم ساخته است.

 

ریس آتش نشانی فرودگاههای چین

ریس آتش نشانی فرودگاههای چین

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۸ آبان ۱۳۹۵