حفط محیط زیست، مسئولیت نسل آینده
مدیرکل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست فرمود: مردم حق دارند تا از وضعیت محیط زیست اطلاع داشته باشند.

کلانتری در نخستین گردهمایی دانشجویان حامی محیط زیست به توسط جهاد دانشگاهی استان لرستان برگزار شده بود گفت: نسل آینده باید مسئولیت پذیر و پاسخگوی حفظ محیط زیست باشد و همه اقشار جامعه بخصوص دانشجویان باید درباره محیط زیست و وضعیت آن آگاهی داشته باشند.

وی با اشاره به این که مسئولان باید روی ذهن های پاک مردم سرمایه گذاری کنند افزود: حفظ محیط زیست مربوط به افراد خاصی نیست، بلکه همه در کره زمین ساکن هستیم و باید در حفظ محیط زیست تلاش کنیم.

کلانتری همچنین گفت: در جامعه، حفظ محیط زیست مسئولیت شرعی و قانونی عمومی می باشد و در این راستا این گردهمایی فرصت خوبی برای تشریح وضعیت محیط زیست می باشد.

مدیرکل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: اطلاع رسانی محیط زیست اهمیت بالایی دارد و مردم حق دارند تا از وضعیت آن اطلاع داشته باشند. مردم باید در حفظ محیط زیست مشارکت داشته باشند و آن را حفظ کنند.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۹ آبان ۱۳۹۵