نیروهای امداد و نجات آمادگی لازم را ندارند

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به این که کشور ما در مدیریت بحران جایگاه مناسبی در جهان دارد اظهار کرد: تجربه در حوادث های مخلتف، آموزش های دینی و انسانی در ایران، این کشور را در رتبه های بالای جهان در مقابله با حوادث قرارداده است.

اسماعیل نجار در مانور ایمنی، آتش نشانی و زلزله، برگزاری این مانور ها را عوامل مهم در افزایش توانایی نیروهای امدادی دانست و گفت: این مانورها به شدت می تواند نقاط ضعف را تعیین کرده و آن ها را رفع کند.

همچنین ایشان با اشاره به این که این مانورها باید بصورت مطلوب برگزار شوند گفت: باید از امکانات شهر های نزدیک در مدیریت امداد و نجات استفاده کرد.

وی افزود: گروه های امداد و نجاتی مخلتفی را حتی در ساعات نیمه شب در این مانور ها قرار دادیم و مشخص شد در تمام کشور آمادگی نسبی وجود دارد.

در همین خصوص، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: باتوجه به حوادثی که در کشور رخ می دهد، آمادگی نیروهای امداد و نجات راضی کننده نیست ولی میبایست این آمادگی ها را افزایش داد.

 

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۲ آبان ۱۳۹۵