ماموریت متفاوت آتش‌ نشانان سمنانی با کتابخانه ها

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی استان سمنان از ثبت نام صد درصدی کارمندان این سازمان در کتابخانه های این استان خبر داد.

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، سعید اسمعیل پور در رابطه با این موضوع گفت: در هفته کتابخوانی به همت واحد آموزش این سازمان، تمام پرسنل در کتابخانه ها عضو شدند.

وی افزود: برای رشد و پیشرفت به دو عامل انگیزه و انرژی نیاز داریم که هردوی اینها در کنار هم موجب تکامل روح می شوند. با توجه به این که کتاب و مطالعه می تواند انگیزه سالم و قوی و هم غذایی برای روح باشد، نیروی تازه و جدیدی به آتش نشانان می بخشد.

اسمعیل پور ادامه داد: باتوجه به این که کتاب یک نیاز ضروری برای همه است، مفید بودن آن نیز مهم تر می باشد. لذا مطالعه باید برای تمام سازمان ها وجود داشته باشد.

و همچنین افزود: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی استان سمنان تعداد ۹۰ آتش نشان دارد که در کتابخانه ها عضو هستند.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۹ آبان ۱۳۹۵