محیط زیست در آتش بی‌ توجهی!

محیط زیست ترکیبی از علم و دانشی است که مجموعه از ای عوامل زیست محیطی بصورت فیزیکی و شیمیایی است که در زندگی شخص تاثیر میگذارد.

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، این تعاریف از محیط زیست به انسان ها و فعالیت های آنها مربوط میشود و محیط زیست را می توان مجموعه ای از عوامل طبیعی زمین مثل آب و هوا، اتمسفر، گیان و … خلاصه کرد.

کاهش منابع آبی، خشک شدن تالاب‌ها و… نتیجه استفاده نامناسب است

محیط زیست نیازمند کمک تمام اقشار جامعه است و دستگاه های دولتی باید آن را حمایت کند تا به نسل های بعدی برسد.

کاهنش منابع آبی، خشکیده شدن تالاب ها و رودخانه ها، آتش سوزی های مراتع و جنگل ها و …، همگی نتیجه استفاده نادرست و بی رویه انسان از این منابع طبیعی می باشد.

فقر جنگلی در کشور ما

مدیرکل آموزش سازمان حفاظت محیط زیست در مورد فقری که در جنگل های کشور وجود دارد گفت: مردم حق دارند از وضعیت محیط زیست اطلاع داشته باشند.

نسل آینده، مسئولیت‌ پذیر و پاسخگوی حفظ محیط زیست خواهند بود، همه اقشار جامعه به خصوص دانشجویان باید درباره محیط زیست بدانند و از وضعیت مطلوب آن آگاهی داشته باشند.

در جامعه حفظ محیط زیست، مسئولیت شرعی و قانونی و جز وظایف عمومی محسوب می‎شود و در این راستا این گردهمایی‎ها فرصت خوبی هستند که بتوانیم وضعیت محیط زیست را تشریح کنیم.

همه گرفتاری‌ های محیط زیست به خاطر بحث آموزش است!

همه گرفتاری‌های محیط زیست به خاطر بحث آموزش است و در این راستا بسترهای ما خراب هستند.

روز طبیعت روز فاجعه آن است، چراکه انسان‌ ها با تخریب محیط زیست باعث آسیب زدن به آن می‌ شود. باید این فرهنگ و نگرش را عوض کنیم.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱ آذر ۱۳۹۵