نکات ایمنی استفاده از کپسول های آتش نشانی

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، استفاده از کپسول های آتش نشانی نیاز به رعایت یک سری موارد دارد.

ارتفاع نصب کپسول(با وزنی کمتر از ۱۸/۱۴ کیلوگرم) از دستگیره کپسول تا سطح زمین معمولا ۱۵۰ سانتیمتر است.(طبق استاندارد NFPA 10)

کپسول در مناطق قابل دید نصب شده و در دسترس باشد.

کپسول ها(بدنه, شیلنگ, دستگیره, درجه) به طور مرتب هر ماه بازدید شوند.

تمام کپسول ها باید دارای کارت شارژ باشند و تاریخ شارژ مجدد آنها مخشص باشد.

گپسول ها ار از ضربه دیدن و نور مستقیم آفتاب حفظ کنید.

برای هر نوع آتش، از کپسول مناسب ان استفاده کنید.

نحوه استفاده از کپسول را به تمامی افراد آموزش دهید.

کپسول های آتش نشانی را سالیانه برای تست هیدرواستاتیک به مراکز مجاز بفرستید.

برای خاموش کردن آتش های ناشی از برق, از کپسول های حاوی آب استفاده نکنید.

در فضاهای بسته و داخل اطاق ها از کپسول هالوژنه استفاده نکنید.

تعداد و انواع کپسول ها بستگی به بار اشتعال, نوع مواد سوختنی و ساختمان مربوطه دارد.

تمام افراد باید دوره های آموزش مقدماتی با کپسول های آتش نشانی را طی کنند.

راهنمای استفاده از کپسول آتشنشانی را در کنار کپسول یا روی آن نصب کنید.

هرگز تمام کپسول ها را در یک زمان برای شارژ نفرستید شاید در همان لحظه آتشی روی دهد. کپسول ها را طبق برنامه ی زمان بندی برای شارژ بفرستید و همیشه تعدادی کپسول ذخیره ی اماده به کار داشته باشید.

پس از استفاده از کپسول های آتش نشانی آن را با علامت مشخصی جدا کنی.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۳ آذر ۱۳۹۵