راهنمای جدید IAFC برای تستهای بدنی آتش‌ نشانان

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، انجمن جهانی سرپرستان آتش‌ نشانی (IAFC) برای کمک به ارائه‌ دهندگان خدمات بهداشتی در راستای ارزیابی و بهبود بهداشت و سلامت آتش‌ نشانان، راهنمایی در زمینه مراقبت‌های بهداشتی سلامت بدنی آتش‌ نشانان ارائه نموده است.
این راهنما بعنوان ابزار جدید و مهمی در دسترس آتش‌ نشانان قرار می‌ گیرد تا به کمک آن مراقبت‌ های بهداشتی مربوط به خود را مدیریت نمایند.
این پژوهش پشتیبانی شده و راهنمای تجربه محور، توسط بخش بهداشت ایمنی و بقای IAFC به شکل یک رویکرد سیستماتیک با معاینه جسمی آتش‌ نشانان طراحی شده است. در این راهنما به مواردی از جمله سلامت قلب و عروق و تناسب اندام آتش‌ نشانان، سرطان‌ های شغلی، آسیب‌ های اسکلتی عضلانی، بهداشت رفتاری، بیماری‌ های ریوی، اختلالات خواب و بیماری‌های عفونی پرداخته شده است.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۶ آذر ۱۳۹۵