دوره مدیریت عملیات حادثه آتش سوزی در صنعت

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، دوره Industrial Fire Incidents Operations Management در مرکز آموزش Falck fire academy در روتردام هلند به مدت دو هفته با حضور سیزده نفر از رؤسا، مسئولین و أفسران ارشد آتش نشانی صنایع پتروشیمی:

دوره مدیریت عملیات حادثه آتش سوزی در صنعت

دوره مدیریت عملیات حادثه آتش سوزی در صنعت

 

دوره مدیریت عملیات حادثه آتش سوزی در صنعت

دوره مدیریت عملیات حادثه آتش سوزی در صنعت

 

دوره مدیریت عملیات حادثه آتش سوزی در صنعت

دوره مدیریت عملیات حادثه آتش سوزی در صنعت

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۹ آذر ۱۳۹۵