چند درصد از مدارس کشور در برابر زلزله مقاومند؟

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، معاون مقابله و آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور از مقاوم سازی و نوسازی بیش از پنجاه و پنج درصد از مدرسه های کشور خبر داد و گفت: موضوع ایمنی مدرسه های کشور و مراکز آموزشی آنها یکی از اولویت های این سازمان است.

مرتضی اکبر پور با برگزاری مانور ایمنی زلزله در مدارس پایتخت گفت: این موضوع از جمله اولیت ها و دغدغه های مدیریت بحران بوده است و در سال های اخیر اقداماتی خوبی از طرف دستگاه های دولتی و بخش خصوصی و همچنین خیرین در این زمینه انجام شده است.

اکبرپور با بیان این که سازمان نوسازی مدارس مسئولیت مقاوم سازی را بر عهده دارد گفت: با توجه به اعلام این سازمان، تابحال ۵۵ تا ۶۰ درصد از مدارس کشور مقاوم سازی و نوسازی شده است و مشکلی از نظر ایمنی در مدارس دیده نمی شود. در این بین برخی مدارس ایمنی کافی دارند اما همچنین نسبت به باقی مدارس و میزان تاب آوریشان در برابر حوادثی مثل زلزله نگرانی های وجود دارد که امیدواریم بزودی اقدامات خوبی برای این نگرانی ها انجام شود.

معاون مقابله و آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره کمک ۴۰۰۰ میلیارد تومانی مدیریت بحران برای ایمنی مدارس در سال‌های اخیر افزود: در حال حاضر نیز هرجا که نیاز به کمک برای ایمن‌ سازی و مقاوم سازی مدارس وجود داشته باشد، سازمان مدیریت بحران در چهارچوب قانون همکاری‌ های لازم را انجام خواهد داد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر دانش‌ آموزان نیز باید مانند سفیران ایمنی عمل کرده و آموزش‌ هایی که در مدرسه برای مقابله با حوادث و بلایا فراگرفته‌ اند را به اعضای خانواده و جامعه انتقال دهند.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۵ آذر ۱۳۹۵