اطفاء حریق در سوانح هواپیمایی

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، سرهنگ James Podolske، رئیس بخش آتش‌ نشانی نیروی هوایی عنوان نمود: “AFFF توسط مأمورین آتش‌ نشانی شهری و نظامی جهت اطفا حریق در سوانح هواپیمایی و دیگر حوادث اضطراری که سوخت جت و دیگر مواد آتش‌ زای مبتنی بر نفت خام حضور دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.” وی افزود: “نیروی هوایی باید استفاده از AFFF را در عملیات دفاعی جهت محافظت از مردم، زیرساخت‌ ها و سیستم‌ های تسلیحاتی مهم ادامه دهد، ولی ما این کار را به شیوه‌ ای سازگارتر با محیط‌ زیست انجام می‌ دهیم و این روش موجب می‌ شود که عملیات ما ایمن‌ تر باشد.”
همچنین اخیراً نیروی هوایی قراردادی به منظور بروز رسانی همه هواپیماهای امداد و ماشین‌ های آتش‌ نشانی با تجهیزات تخصصی در نظر گرفته است که به مأموران آتش‌ نشانی اجازه خواهد داد، بررسی‌ های عملیاتی خودروهای آتش‌ نشانی و آزمایش‌ های سالانه فوم را بدون تخلیه AFFF در محیط‌ زیست، اجرا نمایند.
نیروی هوایی ایالات متحده اقدامات مختلفی را برای بررسی AFFF مورد استفاده در سیستم‌ های اطفای حریق در آشیانه‌ های هواپیمایی در نظر دارد.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۶ آذر ۱۳۹۵