مناسب ترین فیلترها در محیط کار کدامند؟

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، در محیط کار علاوه بر گازها و بخارات شیمیایی ، گرد و غبار هم وجود دارد، از چه نوع فیلتری باید استفاده کنیم؟

مناسبترین انتخاب: فیلتر ترکیبی (فیلتر گازها و بخارات شیمیایی+ فیلتر P100)

دلایل:

وجود فیلتر P100 مناسب برای جذب  انواع ذرات روغنی و غیر روغنی با بالاترین درصد فیلتراسیون ۹۹/۹۷%

عدم اشباع شدن فیلتر گاز و بخارات شیمیایی در اثر وجود مقادیر بالای گرد و غبار در محیط

امکان استفاده طولانی تر از فیلترهای ترکیبی نسبت به فیلترهای گاز و بخار در محیط های پر گرد و غبار (افزایش طول عمر مفید فیلتر)

مواد قابل فیلتراسیون با فیلتر_ترکیبی(فیلتر مولتی گاز + P100):

گازهای اسیدی شامل:
کلرین(CL)
کلرین دی اکسید(CD)
هیدروژن فلوراید (HF)
هیدروژن کلرید(HC)
سولفور دی اکسید(SD)
استیک اسید
فرمیک اسید
هیدروژن سولفید و…

بخارات آلی شامل:
استون /اتانول آمین/اتیل الکل/اتیل اتر/ فنیل اتر
کلروبنزن /تولوئن/نیتروبنزن
کلروفرم /تری کلرو اتیلن
هپتان
نفتالین و …

ترکیبات گاز آمونیاک
آمونیاک (AM)
متیل آمین (MA)

انواع گازها و بخارات خطرناک مانند:
فرمالدهید (FM)
سیانوژن

موادی مانند:
آرسنیک
آزبست
کادمیوم
سرب
و کلیه ذرات گرد و غبار (روغنی و غیر روغنی)

در چه صنایع و مشاغلی میتوان از این نوع فیلتر استفاده کرد؟

رنگ کاری و نقاشی
داروسازی
ساختمان سازی
صنایع شیمیایی
نفت، گاز و پتروشیمی
معدنکاری
تولید کاغذ و خمیرسازی

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۸ آذر ۱۳۹۵