کنفرانس بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت ساختمان

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت ساختمان در روز های پنجم و ششم دی ماه سال جاری در مجتمع نفت محمودآباد برگزار میشود.

این کنفرانس ملی توسط اداره کل راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استان مازندران با همکاری شورای فنی استانداری، معدن و تجارت، اداره کل حفاظت محیط زیست، دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی استان، اداره کل صنعت، دانشکده علوم پزشکی و درمانی بابل و شرکت شهرک های صنعتی این استان برگزار میشود.

این کنفرانس علمی با حضور دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی، وزیر تعاون، وزیر بهداشت، مقامات استانی، نخبگان و کارشناسان، معاونت راه و شهرسازی، رئیس سازمان محیط زیست کشور، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد.

برنامه های این رویداد شامل بهداشت، ایمنی، محیط زیست، مدیریت و تحلیل ریسک، ارتقاء آگاهی های عمومی، ارزیابی اقتصادی و اجتماعی، قوانین و مدیریت و پدافند غیرعامل می باشد.

علاقمندان جهت ثبت نام و حضور در این کنفرانس و ارسال مقالات می توانند به وب سایت کنفرانس به آدرس www.hse-inbr.ir مراجعه کنند.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۹ آذر ۱۳۹۵