دوره تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، دوره تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک توسط کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران برگزار می شود.

این دوره تخصصی مخصوص ویژه مسئولین ایمنی ارگان ها، سازمان ها و … می باشد که طی مدت دو روزه (۱۶ ساعت) مورخ ۲۴ و ۲۵ آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

سرفصل ها:

  • مفاهیم ریسک و خطرات ناشی از کار
  • شناخت روش های سیستماتیک پیشگیری از خطر
  • روش های بررسی پیامد خسارت و فنون کنترل آنها
  • روش های تجزیه تحلیل خطرات و ارزیابی ریسک fmea hazop fta
  • مزایا و منافع حاصل از مدیریت ریسک

جهت کسب اطلاعات با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید:
۶۶۵۱۰۵۳۸
۶۶۵۳۴۷۲۷

ارتباط تلگرامی ۰۹۳۳۳۹۵۵۵۱۰

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۰ آذر ۱۳۹۵