مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

برگزاری مجمع عمومی حفاظت فنی و خدمات ایمنی

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق, با سلام و ضمن تبریک مجدد شب یلدا به استحضار می رساند مجمع عمومی کانون مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی دیروز ٢٩ آذر ماه ٩۵ برگزار گردید که ضمن تصویب اساس نامه ، انتخابات هئیت مدیره و بازرسین صورت پذیرفت.

نتایج:

اعضا هیئت مدیره:

 • مهندس امیدرضا ریاحی
 • دکتر رضا ملکی
 • مهندس رضا عرب عامری
 • مهندس غلامرضا غفوری افشاری
 • مهندس عزت الله پرتوی شال
 • مهندس احمد یاری
 • مهندس محمدتقی امامی

اعضا علی البدل هیئت مدیره:

 • دکتر رضا غلام نیا
 • مهندس ابوالفضل تکلو
 • مهندس محمدرضا جنت فریدونی

بازرسان:

 • مهندس احمدرضا جودکی
 • مهندس یوسف نیکرو

بازرس علی البدل:

 • مهندس مجید فرجی

با آروزی موفقیت برای منتخبین در ارائه خدمت صادقانه به ایمنی کشور

کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۴ دی ۱۳۹۵