مانور امداد و نجات و اطفاء حریق در نیروگاه طرشت تهران

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، صبح روز شنبه ۱۸ دی ماه مانور بحران سازمان آتش نشانی و نیروی انتظامی و صنعت برق در نیروگاه شهید فروری طرشت تهران برگزار شد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت گفت: این مانور مدیریت بحران با رویکرد اطفاء حریق و امداد و نجات برگزار شد.

مجید فراهانی افزود: هدف از برگزاری این مانور، چگونگی آمادگی نیروهای عملیاتی در مقابله با بحران های احتمالی آتش سوزی ها و میزان توانمندی و پتانسیل پرسنل برای برخود با این نوع حوادث بود.

فراهانی با توجه به این که این مانور با رویکرد کنترل محیط پیرامونی نیروگاه و رویکرد تامین امنیت اجرا شد گفت: این مانور با حضور آتش نشانان و فرماندهان سازمان آتش نشانی و نیروی اننظاری و اورژانس برگزار شد.

وی همچنین به گروه هایی که در این عملیات شرکت کرده بودند اشاره کرد و گفت: دو گروه از نیروهای انتظامی منطقه و راهنمایی و رانددگی برای تسهیل در رفت و آمد ها و جلوگیری از ایجاد ترافیک، یک گروه امدادی با دو دستگاه آمبولانس مستقر در نیروگاه و سه ایستگاه آتش نشانی با اعضای تیم فعال از آتش نشانان، مدیریت حراست، نیروهای امداد و نجات و همچنین تمام مسئولان نیروگاه به همراه تیم مشاوره و برنامه ریزی در این مانور حضور داشتند.
وی همچنین ادامه داد: وقوع خوادثی مانند آتش سوزی باعث بروز شرایط بحرانی در نیروگاه های برق شده و باعث از دست رفتن برق در کل شهر می شود، لذا این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
فراهانی گفت: در طی سال رزمایش های متعددی برگزار می شود که هدف از این ها کسب هماهنگی و آگاهی از میزان آمادگی به موقع در عملکرد مناسب در مقابله با شرایط بحرانی و مدیریت آن است.

مدیر هامل شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت ادامه داد: نهادینه کردن فرهنگ آمادگی در مقابل بحران ها با همکاری رسانه ها می تواند از حجم مشکلات این چنینی کاسته و روند روبه مثبتی داشته باشد.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۹ دی ۱۳۹۵