حضور Euralarm در کمیسیون اروپایی

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، کمیسیون اروپا(European Commission) یک برنامه ارزیابی(IIA) برای اتحادیه اروپا منتشر کرده است که طرح ارائه مجوز هماهنگ را برای اجزای سیستم‌ های اعلان حریق پایه‌ گذاری می‌ کند. ذینفعان صنایع و هیئت‌ های نماینده می‌ توانند نظرات خود را به این رایزنی کمیسیون اروپا ارائه دهند. شرکت Euralarm بخشی از یک گروه از هیئت‌ های نماینده می‌ باشد که به طور نزدیک با این کمیسیون در ارتباط است. همان‌ طور که در بیانیه Euralarm اشاره شده است، این برنامه ارزیابی، یک طرح دیرینه از Euralarm را برای رویکرد یک بازار یکپارچه جهت آزمایش، بازرسی، و صدور مجوز در صنایع امنیتی دنبال می‌کند و اخیراً در یک پویش به سمت نهادهای اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گرفته است. موانع تجاری ناشی از عدم وجود یک طرح آزمایشی تک توقف، به رقابت تولیدکنندگان اروپایی سیستم‌ های امنیتی آسیب می‌ زند. فقدان یک بازار یکپارچه، صرفه‌ جویی به نسبت مقیاس، و در نتیجه، رقابت در یک بازار جهانی را کاهش می‌ دهد.

حضور Euralarm در کمیسیون اروپایی

حضور Euralarm در کمیسیون اروپایی

شرکت در رایزنی اتحادیه اروپا در زمینه ارائه مجوز هماهنگ برای سیستم‌ های اعلان حریق، نتیجه‌ ای مهم به شمار می‌ آید که در چند سال گذشته توسط Euralarm انجام شده است. بخش امنیتی Euralarm، تحت هدایت Dave Wilkinson به عنوان مدیر این بخش، پاسخ Euralarm به کمیسیون اتحادیه اروپا را به طور دقیق مشخص خواهد نمود. به دنبال آن، یک توصیه‌ نامه تاییدشده جهت استفاده برای همه اعضا توزیع خواهد شد.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۱ دی ۱۳۹۵