خاموش کردن حریق با امواج صوتی

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، دو دانشمند مهندسی دانشگاه George Mason راهی را یافتند که بتوان آتش را با امواج صوتی خاموش کرد. آنها روشی نو در اطفاء حریق ابداع کردند که بیشتر در فیلم های علمی-تخیلی دیده بودیم. Viet Tran و Seth Robertson مخترع این دستگاه هستند که به ترتیب دانشجوی مهندسی رایانه و دانشجوی مهندسی الکترونیک می باشند.

طبق تحقیقات پیشین دانشمندان در این حوزه، امواج صوتی قابلیت کاهش حجم آتش را دارند. حتی دانشمندانی که به نتایج فوق رسیدند فکرش را نمی کردند که امواج صوتی قابلیت اطفاء حریق را داشته باشد. اما این دو دانشجو همه چیز را تغییر دادند.

Viet Tran و Seth Robertson خاطرنشان کرده اند:

اکسیژن یکی از مهم ترین عواملی در احتراق است و اگر به طریقی با امواج صوتی این گاز را از آتش دفع کنیم می توانیم بر آتش غلبه کرده و آن را خاموش کنیم.

آنها امواج بسیاری را در این پروژه تحت آزمایش قرار دادند. آنها پس از آزمایش های بسیار دریافتند که امواج با فرکانس بالا توانایی زیادی در انجام این کار ندارد پس به دنبال امواج با فرکانس پایین رفتند. آنها به این نتیجه رسیدند که امواج در محدوده ی ۳۰ تا ۶۰ هرتز بهترین رفتار اطفاء حریق را در این پروژه ارائه می دهند.

دستگاه ساخته شده توسط این دو دانشجو به طوری ساخته شده است که امواج را متمرکز می کند. دستگاه یاد شده از سه بخش تقویت کننده، منبع قدرت و موازی ساز تشکیل شده است. هدف سازندگان در ساخت این دستگاه، خاموش کردن آتش های کوچک در آشپزخانه بود اما اکنون در صدد استفاده آن برای آتش های بزرگ هستند.

یکی از معایب این تکنولوژی این است که اگر جسمی که در حال سوختن است را با امواج صوتی خاموش کنیم پس از اطفاء حریق تا مدتی داغ خواهد بود. چون در این فرایند، اکسیژن را از آتش حذف کردیم؛ برخلاف آب که گرما را از آتش حذف می کند.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۳ دی ۱۳۹۵