چه خبر از حادثه پلاسکو؟

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، متاسفانه ساختمان بزرگ و پرقدمت پلاسکو بدلایلی مختلفی که حتما آگاه هستید روز پنجشنبه فرو ریخت. اما دلایل آن چه بوده و همچنین چه کسانی در فرو ریختن این ساختمان عظیم مقصر بوده است؟!

یک کارشناس شهرسازی با توجه به حادثه رخ داده در پلاسکو با اشاره به این که شهرداری ها ابزار قانونی برای اجرای وظایف محوله در اختیار ندارند گفت: تمام مسئولیت ها را از شهرداری ها گرفته اند و بعد انتظار دارند همان ها پاسخگوی حوادثی همچون پلاسکو باشند.

سعید آگشته خاطرنشان کرد: شهرداری ها وظیفه شان پایش مستمر است و برای ایمنی و پایداری سازه ها از طریق سازمان های مرتبط به مالکان اخطار می دهند، اما متاسفانه خلاء قانونی وجود دارد که این سازمان به عنوان متولی امر، ضمانت اجرائی برای اجرای نتیجه پایش خود در اختیار ندارد. شهرداری موضعی را پایش می کند، اخطار می دهد و بعد که مالکین نسبت به اخطار ها بی توجهی می کنند، این مسئله حل نشده باقی می ماند.

تمام ارگان های سازمان شهرداری تهران از روز پنجشنبه که این حادثه بقوع پیوست زحمت می کشیدند و شهردار تهران فرماندهی عملیات را بر عهده گرفته و در عین حال اولین متهم بوده است. ولی آیا شهرداری مقصر این اتفاق است؟

شهرداری تهران باید موضوع ایمنی ساختمان هایی همچون پلاسکو را پایش می کرده است. در تهران و شهرهای دیگر صد ها ساختمان قدیمی همچون پلاسکو وجود دارد که نیازمند ایمن سازی هستند.

نمی توان از شهرداری تمام مسئولیت ها را خواست و هیچ ابزاری در اختیارشان قرار نداد. پس باید تمهیدات لازم برای این که شهرداری بتواند به عنوان ضایط قضایی عمل کند در اختیار این سازمان قرار بگیرد.

رئیس جمهور طبق بازدیدی که از محل حادثه داشته است فرمود: این حادثه درس بسیار بزرگی برای آینده خواهد بود. به گفته وی، همه مسئولان، چه امدادگران، چه تیم پزشکی، شهرداری و تیم‌ های دیگری که برای انتظام امور حضور داشتند،  هماهنگی بسیار خوبی داشتند.

این عملیات همچنان ادامه دارد…

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲ بهمن ۱۳۹۵