جدیدترین تحقیقات Etankfire درخصوص حریق مخازن نفتی

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، طبق آخرین نتایج تحقیقاتی برای اطفای آتش‌ سوزی‌ های بزرگ‌ مقیاس شامل اتانول، استانداردهای رایج برای فوم‌ های آتش‌ نشانی”وضعیت واقعی آتش‌ سوزی مخازن را بازتاب نمی‌ دهند”.
با این که آزمایش‌ های حریق در مقیاس کوچک با اتانول در سال ۲۰۱۵ انجام شدند، ولی نتایج آن تا امروز فقط در اختیار کنسرسیوم Etankfire از شرکت‌ هایی که نظر لحاظ مالی این پروژه تحقیقاتی را حمایت می‌کنند، قرار داده شده است.
هدف این بخش از پروژه Etankfire، ارزیابی قابلیت روش‌ های اطفا حریق سنتی و غیر سنتی برای آتش‌ سوزی‌ های مخازن اتانول بوده است.
دو مجموعه از آزمایش‌ های اطفاء حریق در مقیاس کوچک، با مقادیر زیاد سوخت و مدت زمان پیش‌ احتراق طولانی صورت گرفت.
روش‌ های استعمال فوم، خواص فوم و نرخ استفاده از فوم، با فوم AFFF-AR 3×3 و ۳F-AR 3×3 (فوم فاقد فلورین) مورد بررسی قرار گرفتند. در برخی از آزمایش‌ ها، از روش‌ های دیگر اطفاء حریق مانند شیشه اسفنجی، نیتروژن مایع و ترکیب مایع ورمیکولیت(AVD) استفاده شد.
در اولین مجموعه از آزمایش‌ ها، جمعاً ۲۹ آزمایش اطفاء حریق با استفاده از یک آتشدان ۰٫۴۱m2 انجام شد. چهارده آزمایش نیز در دومین مجموعه از آزمایش‌ ها، با استفاده از آتشدان ۳٫۱۴m2 صورت گرفتند.
اولین آزمایش‌ ها برای درک بهتر پارامترهای مختلفی که بر فرآیند اطفاء حریق اثرگذار بودند انجام شدند. در آزمایش‌ های سری دوم، تایید عملکرد اطفاء حریق بهترین آزمایش‌ ها در سری اول، ولی در مقیاسی بزرگ‌تر، مد نظر قرار داشت.
نتایج این دو مجموعه از آزمایش‌ ها نشان می‌ دادند که وضعیت احتراق یک مخزن با افزایش عمق سوخت، زمان پیش احتراق طولانی، و نقطه برخورد بالاتر فوم بر دیواره مخزن، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد اطفاء حریق فوم داشته باشد.
در چندین آزمایش، اصلاً امکان کنترل آتش وجود نداشت و یا تا زمانی که سوخت به میزان قابل‌ توجهی توسط محلول فوم رقیق نمی‌شد، آتش قابل کنترل نبود. همچنین این موارد در هنگام استفاده از یک فوم‌ پاش ثابت در قسمت بالای مخزن، رخ می‌ داد؛ دیواره داغ مخزن از ریزش غیرمستقیم فوم بر روی سوخت جلوگیری می‌ کرد و به استعمال مستقیم منجر می‌ شد. نتایج نشان می‌ دادند که وضعیت‌ های مورد استفاده در رایج‌ ترین استانداردهای آزمایشی برای فوم‌ها، مانند EN1568 و UL 162، وضعیت واقعی احتراق مخازن را بازتاب نمی‌ دهند.

جدیدترین تحقیقات Etankfire درخصوص حریق مخازن نفتی

جدیدترین تحقیقات Etankfire درخصوص حریق مخازن نفتی

همچنین نتایج نشان می‌ دادند که کنترل مهندسی حریق را می‌ توان از طریق تنظیم خواص فوم(مانند توسعه بیشتر و یا نرخ تخلیه طولانی‌ تر) به میزان قابل توجهی بهبود بخشید. در این آزمایش‌ ها، با استفاده از افزایش غلظت فوم در مقایسه با مقدار غلظت اسمی، نتایج بهتری حاصل شد؛ این افزایش موجب می‌شود که پایداری و دوام فوم پس از قرارگیری بر روی سوخت بیشتر شود.
روش دیگر برای بهبود کیفیت فوم نهایی، استفاده از CAF به جای فوم دمیده کم-توسعه بود. ترکیب فوم با غلظت بالاتر و CAF، بهترین نتایج را به دست می‌ داد. این تغییرات، ضمن افزایش کارایی، به میزان قابل توجهی نرخ استعمال را کاهش می‌دادند.
اهمیت استعمال غیرمستقیم در هنگام اطفاء حریق سوخت‌ های قابل حل در آب شناخته شده است، ولی این آزمایش‌ ها نشان می‌دادند که بهبود کیفیت فوم می‌ تواند استعمال مستقیم را جبران نموده، و نسبت به نرخ استعمال، عامل بسیار مهم‌ تری محسوب می‌ شود.
به علاوه در آزمایش‌ هایی که از ترکیب شیشه اسفنجی با فوم استفاده شد، نتایج بسیار خوبی از عملکرد اطفاء حریق حاصل گردید، زیرا لایه شیشه اسفنجی موجب کاهش فروپاشی فوم در شرایط استعمال مستقیم شدید(نوع ۳) می‌شد. حتی یک لایه متوسط از شیشه اسفنجی می‌ توانست نرخ سوختن و در نتیجه تابش گرما را پیش از آغاز استعمال فوم، به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
کاهش حریق به مدت حدود چهار دقیقه پس از اعمال یک لایه شیشه اسفنجی حاصل گردید. سپس آتش به طور موفقیت‌ آمیزی با استفاده از روش استعمال مستقیم(نوع ۳) خاموش شد.
نتایج کامل این تحقیقات در نشست ۲۶ آپریل ۲۰۱۷ استکهلم سوئد اعلام خواهد شد.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۳ بهمن ۱۳۹۵