حضور ده تیم سلامت روان در پلاسکو برای مدیریت استرس آتش نشانان

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، معاون مرکز سلامت اجتماعی و روانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقداماتی با تیم سلامت روان در حادثه پلاسکو انجام داده که آن را تشریح کرد.

علی اسدی در تشریح خود گفت: ده تیم سلامت روان با وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی استان تهران برای مدیریت استرس و کاهش آلام ماموران آتش نشانی، اورژانس و کسبه در حادثه ساختمان پلاسکو و خانواده های مفقودین در این منطقه مستقر شدند. تیم های مدیریت استرس با استادان روانپزشکی و روانشناسی از روز پنجشنبه کار خود را برای کاهش و مدیریت استرس حادثه پلاسکو شروع کردند و در روز بعد نیز شش تیم فعال حضور داشتند.

اسدی افزود: در روز شنبه تعداد این تیم ها با حضور بیست کارشناس سلامت روان در قالب ده تیم دو نفره افزایش داشته است و همچنین بیمارستان روزبه برای ارائه خدمات روانپزشکی در آماده باش کامل به سر می برد. در همین جهت آموزش اولیه و آماده سازی در موارد مرتبط با این حادثه صورت گرفته است.

وی با اشاره به نظارت بر عملکرد درمانی بصورت مداوم و در موراد ارجاعی بصورت تمام وقت پذیرش وجود داشته است گفت: جلسه گروهی با مشارکت نمایندگان بهزیستی، سازمان نظام روانشناسی برای گروه ههای امداد و نجات و حریق در حادثه پلاسکو نیز برگزار شد.

معاون مرکز سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت ادامه داد: تیم های سلامت روان با حضور در ایستگاه ۶۰ آتش نشانی، از زحمات آتش نشانان قدر دانی کرد و ضمن عرض تسلیت، قرار ملاقاتی با خانواده شهیدان این پایگاه جهت مداخلات روانی و حمایتی قرار دادند.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۵ بهمن ۱۳۹۵