وجود مراکز پرخطر در تهران و تهدید زندگی مردم

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، امروزه شاهد بسیاری از مراکز پرخطر در تهران هستیم که زندگی بسیاری از مردم را تهدید می کند.

سردار غلامرضا جلالی در سخنرانی دومین نشست هم افزایی اساتید شهرسازی دانشگاه های کشور که در سازمان پدافندغیرعامل برگزار شد گفت: امنیت شهرها بصورت مستقیم با امنیت مردم در ارتباط است. لازم است تا پدافندغیرعامل در لایه های شهری و مدیریتی و همچنین زیرساختی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به این که گسترش بسیاری از شهرها مثل تهران، براساس معیارهای شهرسازی صورت نگرفته و طرح جامعی برای آنها در اختیار نبوده است. بسیار از مراکز تولید و ذخیره مواد شیمیایی در شهرها وجود دارد که طراحی برای مدیریت بحران آنها وجود ندارد و اکثر مردم از آنها بی خبرند.

جلالی گفت: موضوع تخلیه و اسکان اضطراری در طرح های توسعه شهری موضوع بهره برداری چندمنظوره از فضاهای شهری و زیرساخت آن مانند خطوط انتقال گاز باید مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پایان گفت: باید برای کارکردهای دفاع شهری، ساختار مدیریتی تعیین و فرمانده، ساختار و ابزار آن را آماده و مشخص کرد.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۹ بهمن ۱۳۹۵