ارجحیت سازه های بتنی نسبت به فولادی در برابر آتش سوزی

ارجحیت سازه های بتنی نسبت به فولادی در برابر آتش سوزی نادرست است

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ادعای ارجحیت سازه های بتنی نسبت به فولادی در برابر آتش سوزی را رد کرد و گفت: براساس نتایج مطالعات، از مجموع ساختمان های بزرگی که براثر آتش سوزی در فاصله سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۲ ویران شدند، ۷ ساختمان از جنس بتن آرمه و ۶ مورد فولادی بودند.

مرتضی بسطامی در نشست تخصصی(عملکرد ساختمان ها در برابر آتش سوزی و زلزله، خرابی پیشرونده، مدیریت بحران، امداد و نجات و آواربرداری با بررسی موردی ساختمان پلاسکو) افزود: در زمان حاضر به دلیل ارزان بودن بتن، ساخت سازه های بتن آرمه ای افزایش یافته و حتی در برخی شهرها، ۸۰ درصد سازه ها از جنس بتن آرمه است.
وی درباره نتایج مطالعات صورت گرفته درباره سازه هایی که بر اثر آتش سوزی ویران شده اند، توضیح داد: این حوادث مربوط به سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۲ است که سه مورد آن به حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر برمی گردد و ۵ مورد نیز به خاطر نوع مصالح بنایی بکار رفته در ساختمان، شاهد ویرانی آنها بوده ایم.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۳ بهمن ۱۳۹۵