همایش حریق و مواد 2017 Fire and Materials

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، پانزدهمین همایش بین‌ المللی حریق و مواد(Fire and Materials) یک گردهمایی بین‌ المللی در زمینه عملکرد اطفاء حریق مواد و محصولاتی که با استفاده از آن‌ ها تولید می‌ شوند – ۶ تا ۸ فوریه ۲۰۱۷(۱۸ تا ۲۰ بهمن ۹۵) برگزار می گردد. این همایش بر نیازهای شرکت‌ های تولیدکننده، مشتریان آن‌ها، طراحان و تنظیم‌ کنندگان که به اطلاعات به‌روز در زمینه مسائل مرتبط با حریق، شامل مواد جدید، کاربردها، روش‌ های ارزیابی و الزامات نظارتی نیاز دارند، تمرکز یافته است. مقالات مرتبط با مواد بازدارنده شعله، کاربردها و مدل‌ سازی آن‌ ها، و همچنین مواردی در زمینه عملکرد این مواد در کاربردهای ساخت‌ و ساز، الکتروتکنیک و حمل‌ و نقل پذیرفته می‌ شوند.
همچنین مسائل ویژه و آخرین مطالب کلی در زمینه ایمنی حریق در این همایش مورد بررسی قرار می‌ گیرند و بنا بر تقاضا، نشست‌ های مهم در مورد بررسی حریق در دهه گذشته، و رابط شهری/مناطق طبیعی معرفی می‌ گردند.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۸ بهمن ۱۳۹۵