دومین همایش و نمایشگاه بین‌ المللی HSE کویت

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، به دنبال همایش COP 21 و اقتصاد با قیمت پایین نفت؛ رؤسای نفت و گاز در سراسر منطقه بر تعهد خود در مورد بهبود استاندارهای HSE (ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست) تاکید نموده‌اند. نمایشگاه و همایش بینالمللی HSE کویت (KIHSE) که از ۱۵ تا ۱۶ فوریه ۲۰۱۷( ۲۷ و ۲۸ بهمن ۹۵) برگزار می‏شود، جایگاهی برای ملاقات شرکا و تامین‌کنندگان جهت تضمین برآورده‌سازی اهداف آن‌ها محسوب می‌شود. KIHSE به نیابت از شرکت نفت کویت سازمان‌دهی گردیده و مسائل اصلی در مورد ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، و همچنین فعالیت‌های مربوطه که برای بخش‌های انرژی کل منطقه مهم بوده و با صنعت جهانی مرتبط می‌باشند را مورد بررسی قرار خواهد داد.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۹ بهمن ۱۳۹۵