دوره مدیریت ایمنی حریق در ساختمان‌ های بلند IFE

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، مدیریت ایمنی حریق در ساختمان‌ های بلند به منظور حفظ ریسک مهندسی حریق در محدوده‌ های مجاز بسیار مهم می‌باشد. امروزه بناهای جدید با ارتفاع بیشتر و بیشتر در حال ساخت هستند و ساختمان‌های بلند موجود اصلاح شده و تغییر داده می‌شوند. وقوع حریق‌های فاجعه بار در دهه اخیر نشان داده است که چگونه ساختمان‌های بلند می‌توانند چالش‌های واقعی برای آتش‌نشان‌ها در تخلیه ساکنان ایجاد نمایند. مدیریت کارآمد ایمنی حریق برای پیشگیری از آتش‌سوزی بسیار مهم می‌باشد.
دوره آموزشی مدیریت ایمنی حریق ساختمان‌های بلند(Tall Building Fire Safety Management Training Course) که به منظور تشویق عضویت در شبکه ایمنی حریق ساختمان‌های بلند توسعه داده شده است، همراه با ابزارها و روش‌های مفیدی برای افراد فعال درحوزه مدیریت ارائه می‌گردد.
مربیان این دوره در زمینه کاری خود متخصص بوده و دارای دانش و تجربه فراوان میباشند. در این دوره که از ۲۲ فوریه تا ۲ مارس ۲۰۱۷ (۴ تا ۱۲ اسفند ۹۵) به طول میانجامد، موضوعات و مباحث گسترده به همراه مطالعات موردی پوشش داده خواهند شد.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۰ بهمن ۱۳۹۵