همایش ایمنی و امنیت رویدادها و مکان‌ های عمومی

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، با افزایش زمینه‌ سازی رویدادهای جهانی خارق‌ العاده در شهرهای منطقه، اقدامات ایمنی کشورهای آسیایی در سال‌ های آینده بیش از پیش در معرض دید جهانیان خواهد بود.
از این فرصت استفاده نموده و با شرکت در همایش ایمنی و امنیت رویدادها و مکان‌ های عمومی Marcus Evans’ Public Venues & Events Safety & Security Conference از ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ تا ۱ مارس ۲۰۱۷(۹ تا ۱۱ اسفند ۹۵) در سنگاپور، بهترین اقدامات ایمنی ممکن را اجرا کنید. با سرمایه‌ گذاری در این همایش سه روزه، امنیت و ایمنی رویدادها، مکان‌ های برگزاری آن‌ ها، و مهمانان خود را در برابر حوادث احتمالی تضمین نمایید. برخی از موضوعات اصلی که در مورد برگزاری یک رویداد مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارت‌ اند از: برپایی یک رویداد منظم و موفقیت‌ آمیز از طریق تضمین معیارهای ممتاز برای امنیت محل، حفاظت از رویدادها و مکان‌ های برگزاری در برابر تروریسم: اجرای روند جابجایی برای امنیت مهمانان، دسته‌ بندی و تغییر محل جمعیت به مکان‌ های امن با قابلیت‌ های تخلیه تائید شده و بسیاری موارد دیگر!

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۳ بهمن ۱۳۹۵