دومین دوره تخصصی فوم آتش‌ نشانی مرکز آموزشی H2K/ Dr. Sthamer

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، دومین دوره فوم‌ های آتش‌ نشانی از ۲۷ تا ۳۱ مارس ۲۰۱۷(۷ تا ۱۱ فروردین ۹۶) در مدرسه فوم(Foam School) مرکز آموزشی ورنون فرانسه برگزار خواهد شد. این سایت پالایشگاه سابق با همه تسهیلات مربوطه، به منظور آزمایش‌ های واقعی رویدادهای صنعتی معقول به مرکزی با تجهیزات کامل تبدیل شده است. این دوره دارای مجوز از سوی سازمان غیر انتفاعی JOIFF می‌باشد.
این دوره آموزشی برای افرادی طراحی شده است که باید در وضعیت‌ های اطفاء حریق مایعات اشتعال‌ پذیر در مقیاس بزرگ، واکنش فوری از خود نشان دهند و همچنین برای مهندسان و کارکنان شرکت بیمه جهت کسب آگاهی بیشتر در زمینه سیستم‌ های فوم ثابت و متحرک طراحی گردیده است.
این دوره ترکیبی از مطالعات نظری، کارگاه‌ ها، نمایش‌ ها و اطفاء حریق عملی می‌ باشد. این آموزش از سوی مربیان H2K و Dr. Sthamer ارائه خواهد شد.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۴ بهمن ۱۳۹۵