نوآوری در ردیابی سریع امدادگران با Bodytrack

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، فناوری Bodytrak ابزار منحصربه‌فردی است که با قرار گرفتن در گوش، فاکتورهای فیزیولوژیکی چندگانه ( CBT، HR، Vo2، حرکت، تنفس) را اندازه می‌گیرد. این ابزار اولین دستگاهی است که بدون نیاز به سایر ابزارهای بسیار تهاجمی و گران، دمای مرکز بدن (CBT) را اندازه‌گیری می‌نماید.
این ابزار به منظور بهینه‌سازی عملکرد کارکنان سرویس‌های اورژانسی و نجات، اطلاعاتی را به صورت پویا فراهم می‌آورد (USP برای آتش‌نشان‌ها و همچنین کارکنان بخش سلامت در شرایط پرخطر)، تا از بیماری و مرگ (در شرایط آموزشی و همچنین اورژانسی) جلوگیری به عمل آید. سرمایه‌گذاری بر روی Bodytrack از سوی بخش‌های مختلف شامل آژانس Innovate UK صورت گرفته است و اکنون در برخی از سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Bodytrack

Bodytrack

فناوری Bodytrack برای استفاده در شرایط اورژانسی و پرتنش طراحی شده است که از طریق نظارت پویا بر وضعیت بدن (خصوصاً در شرایطی که کارکنان تا بیشترین حد توان خود مورد آزمایش قرار گرفته‌اند) موجب افزایش عملکرد شده و از بروز بیماری جلوگیری می‌نماید. ردیابی پیوسته و پویای عملکرد به مربیان اجازه می‌دهد که بتوانند هرگونه مشکلی را فورا شناسایی نموده و برنامه‌ها را برای تناسب با هر فرد اصلاح کرده و فرآیند توان‌بخشی را تسریع نمایند که موجب افزایش پایداری و تحمل آن‌ها در شرایط اورژانسی خواهد شد.

www.inovadesign.co.uk/products

www.inovadesign.co.uk/products

داده‌ها در یک شبکه الکترونیکی ابری برای تجزیه و تحلیل دقیق جمع‌آوری می‌شوند و برای طراحی برنامه‌های آموزشی جهت بیشینه‌سازی قدرت و توان یک گروه/دسته مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این محصول قدرتمند قادر است در کلیه شرایط آب و هوایی، محیط‌های شهری و صنعتی، انواع حوادث سخت و دشوار در ارتفاعات بالا و پست براحتی امدادگران را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و پایانی باشد برای ایست‌های قلبی امدادگران در شرایط پرتنش و خطرناک فعلی!!!!

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۱ اسفند ۱۳۹۵