آمادگی آتش‌ نشانی برای بازدید ایمنی از سالن‌ های تئاتر

سخنگوی سازمان آتش‌ نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از آمادگی این سازمان برای بازدید ایمنی از سالن‌ های نمایش و اجرای تئاتر خبر داد.

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، سیدجلال ملکی با اشاره به حریق مجموعه تئاترهای شهر گفت: حریقی جزئی در یکی از کارگاه های واقع در زیرزمین مجموعه تئاتر شهر به آتش نشانی اطلاع داده شد که در پی آن دو ایستگاه به محل اعزام شدند و خیلی زود شعله های آتش مهار شد. خوشبختانه این حادثه مصدومی به جای نذاشت، اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، ضرورت حفظ ایمنی سالن های نمایش در شهر است.

وی همچنین افزود: آتش نشانی در برابر وظیفه خود به بازدید ایمنی از این مراکز عمومی و تجمعی اقدام می کند. آتش نشانی این آمادگی را دارد که از تمام سالن های تئاتر بازدید ایمنی انجام دهد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران درمورد چگونگی انجام این بازدیدهای ایمنی گفت: مسئولان این مجموعه ها می توانند با مراجعه به نزدیک ترین ایستگاه آتش نشانی یا مکاتبه با سازمان آتش نشانی در خواست بازدید را مطرح کرده و در همان لحظه کارشناسان ایمنی سازمان آتش نشانی به محل جهت بازدید اعزام شوند.
ملکی ادامه داد: پس از جضور کارشناسانی ایمنی، از امکانات و تجهیزات اطفاء حریق ساختمان ها، موارد نا ایمن را شناسایی می کنند. همچنین مواردی که باید برای ارتقاء ایمنی ساختمان انجام شود شناسایی شده و به مالک اطلاع داده خواهد شد.تمامی این اقدامات بصورت رایگان انجام می شود، اما طبق کارشناسی هایی که انجام می شود، پیگیری ها مربوط به مسئولان ساختمان ها خواهد بود.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۴ اسفند ۱۳۹۵