اضافه شدن رشته پدافند غیرعامل به مقطع متوسطه

معاون امور استان های سازمان پدافندغیرعامل کشور با اشاره به ضرورت آگاه سازی مردم درمورد پدافندغیرعامل، از ارائه این رشته در مقطع متوسطه خبر داد.

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، سردار علامعلی حیدری در استان یزد، پدافندغیرعامل را سازمانی فرا جناحی دانست و گفت: دوازده کارگروه تخصصی درمورد نحوه اجرا و تحقق پدافندغیرعامل در استان های کشور راه اندازی شده است. وی بیمه کردم کشور را در برابر آسیب های مختلف از سوی دشمنان برنامه ریزی م یشود را از جمله مهم ترین اهداف این پدافند دانست و گفت: آگاه سازی و ترویج اهداف پدافندغیرعامل بین اقشار مختلف جامعه ضرورت دارد.

همچنین ایشان ادامه دادند: حراست از سرمایه های سایبری نیز از جمله اهداف پدافندغیرعامل در راستای جلوگیری از آسیب های مختلف است. حیدری با اشاره به اینکه ۲۲ سند کلی در ستاد راهبردی پدافندغیرعامل کشور تدوین شده است گفت: استفاده از ظرفیت های بومی و محلی و همچنین بکارگیری نیروهای مختلف از دیگر رسالت ها در کشور است.

پدافندغیرعامل دارای سابقه ای دیرین در فرهنگ و معماری ایرانی ها است. شیوه و سبک معماری شهرسازی گذشتگان نشان دهنده اصول پدافند غیرعامل بوده است. بیش از هزار و دویست نفر دانشجو مقطع کارشناسی ارشد و سی دانشجو در مقطع دکتری در سطح کشور تحصیل می کنند که این رشته برای مقاطع آن ها نیز در نظر گرفته می شود.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۵ اسفند ۱۳۹۵