کنفرانس آخرین یافته ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، نخستین کنفرانس آخرین یافته ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات در ۱۴ و ۱۵ تیرماه سال ۱۳۹۶ در تهران برگزار خواهد شد.

با حمایت و همکاری دانشگاههای معتبر داخلی، دانشگاه سویا و موسسه INGEMAN اسپانیا و جمعی از دست اندرکاران امور نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف کشور ، کنفرانس “آخرین یافته ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات” طی روزهای ۱۴ و ۱۵ تیر ماه سال ۱۳۹۶ در شهر تهران برگزار خواهد شد. در شرایط فعلی حاکم بر سازمانهای داخلی، تعالی نگهداری و تعمیرات بعنوان یک راهکار اجرایی موثر در کاهش قیمت تمام شده تولید و خدمات، افزایش آماده بکاری و بهبود عملکرد تجهیزات و ایجاد محیط کار ایمن و پاک ، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. دست اندرکاران کنفرانس با دعوت از مشاورین برجسته داخلی و بین المللی به دنبال ارائه مجموعه راهکارهای هدفمند برای تعالی نت بوده تا به کمک الگوبرداری از تجربیات موفق ، زمینه بهبود شرایط کسب و کار سازمانهای ایرانی فراهم گردد.

در مهندسی حریق می خوانید: حاضرین در کنفرانس شاهد رویکردی جدید در تشریح راهکارها خواهند بود تا امکان بهره برداری هرچه بیشتر از مباحث ارائه شده بوجود آید. هدایت این کنفرانس برعهده آقای پروفسور کرسپو مارکز بوده و جمعی از متخصصین داخلی و بین المللی در حوزه تعالی نت با ایشان همکاری خواهند نمود. حضور شما را بعنوان فردی از جامعه بزرگ نگهداری و تعمیرات کشور، در کنفرانس “آخرین یافته ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات” گرامی میداریم . امید است تا مباحث ارائه شده در این کنفرانس برای اصلاح و بهبود سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات و تحقق اهداف استراتژیک سازمان، مفید واقع گردد.

اهداف کنفرانس

 • ارایه ی آخرین دستاوردهای علمی و تجربی در زمینه مدیریت نگهداری و تعمیرات
 • شناخت خلا ء ها و مشکلات پیاده سازی واجرای راهکاریهای مدیریت نگهداری و تعمیرات
 • ایجاد بستری برای به اشتراک گذاری تجربیات پیاده سازی، در بخش های مختلف مدیریت نگهداری و تعمیرات

محورهای کنفرانس

 • ویژگیهای سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS جهت تعالی نگهداری و تعمیرات
 • راهکارهای عملی و تجربیات موفق در تدوین نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات و پیاده سازی RBI, RCA, RCM, LCC
 • آخرین یافته ها در ارتباط با تکنیکها و ابزار پایش وضعیت دارایی های فیزیکی

مخاطبین

 • مدیران فنی ، کارشناس نگهداری و تعمیرات سازمان
 • مدیران و کارشناسان مرتبط با حوزه های مختلف نگهداری و تعمیرات
 • مدیران و کارشناسان مرتبط با سیستم های مدیریتی
 • دانشجویان رشته مدیریتی و مهندسی
 • علاقمندان حوزه نگهداری و تعمیرات
پوستر کنفرانس آخرین یافته ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات

پوستر کنفرانس آخرین یافته ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات

وب سایت کنفرانس: http://reamconf.com

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۵ فروردین ۱۳۹۶