مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار از اعلام نخستین فراخوان جذب اشخاص حقوقی در زمینه ارائه خدمات ایمنی و حفاظت فنی در حوزه کارگاه های کشور خبر داد

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، مظفری، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار با اعلام خبر فراخوان جذب اشخاص حقوقی واجد صلاحیت در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای ایمنی کار و حفاظت فنی افزود: توسعه ملی و اشتغال پایدار نیازمند گسترش فعالیت بنگاه­ های اقتصادی همسو با رعایت آیین­ نامه­ ها و استانداردهای ایمنی و بهداشت کار برای حفظ و صیانت از نیروی انسانی مولد کشور است؛ تنوع موضوعات ایمنی و بهداشت کار و پراکندگی جغرافیایی کارگاه­ های کشور از یک سو و محدودیت جذب نیروی کارشناسی در دستگاه­ های دولتی از سوی دیگرایجاب می­ نمود که دولت با بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی، بستر لازم برای حضور موثر شرکای اجتماعی ذیصلاح در ارتقای ایمنی و سلامت کار کارگاه های کشور در فعالیت های تصدی گری را فراهم آورد؛ در این راستا و با هدف توسعه عدالت اجتماعی و امکان برخورداری همه کارگاه ­های کشور از خدمات مشاوره ­ای ایمنی کار و در اجرای ماده ۲ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی؛

در مهندسی حریق می خوانید: این مرکز پس از برگزاری پنج دوره فراخوان جذب مشاوران حقیقی حفاظت فنی و خدمات ایمنی، برای نخستین بار برنامه ریزی به منظور جذب اشخاص حقوقی واجد صلاحیت در زمینه ارائه خدمات ایمنی و حفاظت فنی در حوزه کارگاه های کشور را منطبق با آیین نامه مربوطه در دستور کار قرار داده است؛ از اینرو ضروری است؛ متقاضیان محترم حقوقی واجد شرایط با مطالعه کامل آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی نسبت به تکمیل فرم های ثبت نام  و ارائه درخواست خود حداکثر تا پایان فروردین ماه سال جاری به دبیرخانه این مرکز اقدام نمایند.

شایان ذکر است؛ این فراخوان برای جذب اشخاص حقوقی در زمینه ایمنی کار و حفاظت فنی در زیر گروه های تخصصی زیر صورت گرفته است:

  1. بررسی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی و شیمیایی)
  2. ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار
  3. ایمنی برق
  4. ایمنی معدن
  5. ایمنی بالابر، جرثقیل، پله های برقی و آسانسور صنعتی
  6. ارائه سیستم ها و راه حل های ایمنی در محیط کار
  7. بررسی، مشاوره و ارزیابی تهویه صنعتی
  8. بررسی، مشاوره و ارزیابی سیستم های اعلام و اطفای حریق
  9. ایمنی ساختمان
  10. آموزش ایمنی کار

آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و فرم های ثبت نام در وبگاه  مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی http://crtosh.mcls.gov.ir  برای دسترسی مخاطبان جانمایی شده است.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۶ فروردین ۱۳۹۶