دومین دوره تخصصی فوم آتش‌ نشانی مرکز آموزشی H2K/ Dr. Sthamer

دومین دوره فوم‌های آتش‌نشانی از امروز ۷ فروردین ۹۶ (۲۷ مارس ۲۰۱۷) تا ۱۱ فروردین ۹۶ (۳۱ مارس ۲۰۱۷ ) در مدرسه فوم مرکز آموزشی ورنون فرانسه برگزار می شود.
به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، این سایت پالایشگاهی سابق با همه تجهیزات مربوطه، به منظور آزمایش‌ های واقعی رویدادهای حریق در محیط های صنعتی به مرکزی با تجهیزات کامل تبدیل شده است. این دوره دارای مجوز از سوی JOIFF می‌ باشد.

http://www.h2k.nl

http://www.h2k.nl

این دوره آموزشی برای روسا و فرماندهان ارشد عملیاتی طراحی شده است که باید در حوادث گسترده حریق مایعات اشتعال‌ پذیر در مقیاس بزرگ، واکنش مناسب از خود نشان دهند.
همچنین کارشناسان بیمه نیز جهت کسب آگاهی بیشتر در زمینه عملکرد سیستم‌ های فوم ثابت و متحرک و پی بردن به صحت یا نادرستی فرایند اطفای حریق توسط تیم های عملیاتی می توانند در این دوره ها شرکت کنند.
این دوره ترکیبی از مطالعات نظری، کارگاه‌های آموزشی، مانورهای واقعی و اطفاء حریق جدی می‌باشد.
این آموزش از سوی مربیان H2K و Dr. Sthamer ارائه خواهد شد.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۹ فروردین ۱۳۹۶