جدیدترین گزارش انجمن حفاظت از حریق امریکا NFPA درخصوص حریق لوازم خانگی که منجر به آتش سوزی شدید ساختمان های مسکونی می گردد، منتشر شد.

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، مطابق این گزارش که به بررسی ۵۶۳۰ گزارش آتش سوزی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ در آمریکا می پردازد، این آتش سوزی ها بیش از ۴۴۰ کشته، ۷۰۰ مصدوم و بیش از ۲۶۹ میلیون دلار خسارت در پی داشته است.

گزارش انجمن حفاظت از حریق آمریکا درخصوص حریق لوازم خانگی

گزارش انجمن حفاظت از حریق آمریکا درخصوص حریق لوازم خانگی

در این میان حریق مبلمان منازل با ۲ درصد از آمار کل گزارشات حریق، بیش از ۱۸ درصد مرگ و میر ساکنین را به خود اختصاص داده که علت اولیه وقوع آنها نیز استعمال دخانیات بوده است.
این گزارش ۶۰ صفحه ای را از نشانی زیر دانلود و مطالعه کنید: ??????

http://www.nfpa.org/news-and-research/fire-statistics-and-reports/fire-statistics/fire-causes/household-products/upholstered-furniture?order_src=C244

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۱ فروردین ۱۳۹۶