نخستین کنفرانس آخرین یافته ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، نخستین کنفرانس “آخرین یافته ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات” با حمایت و همکاری دانشگاههای معتبر داخلی، دانشگاه سویا و موسسه INGEMAN اسپانیا و جمعی از دست اندرکاران امور نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف کشور ، ۱۴ و ۱۵ تیر ماه سال جاری در  تهران برگزار خواهد شد.

محورهای کنفرانس

 • برنامه ریزی و زمانبندی در نگهداری و تعمیرات
 • رویکردهای جدید در بهینه سازی برنامه های نگهداری و تعمیرات
 • اندازه گیری عملکرد و کیفیت کار در نگهداری و تعمیرات
 • برون سپاری و قرارداد مبتنی بر عملکرد در پیمانکاری فعالیت های نگهداری و تعمیرات
 • تجزیه و تحلیل Big Data در نگهداری و تعمیرات جهت تحلیل و پیش بینی خرابی ها
 • کاربرد اینترنت صنعتی اشیاء، ربات ها، پهپاد، واقعیت مجازی و … در نگهداری و تعمیرات
 • نوآوری در سیستم های آموزشی نگهداری و تعمیرات
 • رهبری، استراتژی و سیاست ها در نگهداری و تعمیرات
 • بهینه سازی انبار و مدیریت قطعات یدکی
 • مدیریت دارایی های فیزیکی مبتنی بر استاندارد ISO55000
 • ویژگیهای داشبورد مدیریت عملکرد در تعالی نت
 • انتخاب ، محاسبه و تحلیل شاخصهای مدیریت عملکرد
 • ویژگی های سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS جهت تعالی نگهداری و تعمیرات
 • راهکارهای عملی و تجربیات موفق در تدوین نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات و پیاده سازی RBI, RCA, RCM, LCC

و آخرین یافته ها در ارتباط با تکنیک ها و ابزار پایش وضعیت دارایی های فیزیکی

نخستین کنفرانس آخرین یافته ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات

نخستین کنفرانس آخرین یافته ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۳ فروردین ۱۳۹۶