اصالت تجهیزات صنعت نفت زیر سوال است!

مدیرکل راهبری نظام نگهداری و تعمیرات وزارت نفت در گفتگو با «انرژی امروز»: اصالت تجهیزات صنعت نفت زیر سوال است!

مدیرکل راهبری نظام نگهداری و تعمیرات وزارت نفت اظهار کرد: تا زمانی که ایران نتواند به مراکز تأیید صلاحیت استاندارد متصل شود و نتواند صحت گواهی استاندارد درج شده بر روی تجهیزات را از طریق آن پیگیری کند شاهد مشکلات و حوادث بسیاری در صنعت نفت خواهیم بود.

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، علیرضا اصل عربی در گفتگو با خبرنگار حوزه نفت «انرژی امروز» درباره کیفیت تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت گفت: هیچ کالای بدون استانداردی حق ورود به صنعت نفت را ندارد، اما آن برچسب استاندارد و ادعای شرکت سازنده مبنی بر استاندارد بودن تجهیزات و کالای مورد استفاده‌اش، به دلیل اینکه مراکز تأیید صلاحیت و تأیید گواهی کیفیت وجود ندارد، قابل استناد نیست؛ بخصوص اگر کالای مورد استفاده از برندهای متفرقه باشد.
مدیرکل راهبری نظام نگهداری و تعمیرات وزارت نفت با بیان اینکه «حتی کالاهایی که از چین آورده می‌شود، بر روی همه آنها گواهی API درج شده است»، گفت: متاسفانه در کشور مجموعه‌ای وجود ندارد تا بتواند آن را صحه‌گذاری و تایید کند.
در مهندسی حریق می خوانید: اصل عربی با تاکید بر اینکه «کیفیت تجهیزات اصل و متفرقه در عمل تفاوت بسیاری دارند»، گفت: گاهی اوقات شاهد تجهیزاتی با برند معتبر بوده‌ام که سه سال عمر مفید داشتند؛ اما تجهیزات متفرقه آن شش ماه بیشتر عمر نداشت درحالی که هر دو سازنده ادعا داشتند که گواهی‌نامه استاندارد تجهیزات دارند.
مدیرکل راهبری نظام نگهداری و تعمیرات وزارت نفت افزود: تا زمانی که کشور نتواند به مراکز تأیید صلاحیت متصل شود و نتواند از طریق آن پیگیری کند که گواهی استاندارد درج شده بر روی تجهیزات درست هست یا خیر و در واقع Trust Check انجام شود، مشکلات بسیاری وجود خواهد داشت و شاهد حوادث بسیاری در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها خواهیم بود.
او با اعتقاد بر اینکه «وجود چنین متولی برای تایید استاندارد تجهیزات ضرروری است»، گفت: ما اکنون دسترسی به چنین مراکز بررسی کیفیت را نداریم و اصالت بسیاری از تجهیزات متفرقه مورد استفاده در صنعت نفت ایران زیر سوال است.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۴ فروردین ۱۳۹۶