بولتن ایمنی کلاه‌ های حفاظتی آتش‌ نشان‌ ها

انجمن NFPA منتشر کرد: بولتن ایمنی کلاه‌های حفاظتی آتش‌ نشان‌ ها

از آنجائی که کلاه‌ های حفاظتی آتش‌ نشان‌ ها بسیار نفوذپذیرند و پوست آن‌ ها در معرض مواد سمی و خطرناک قرار می‌ گیرد، انجمن ملی حفاظت از حریق آمریکا NFPA یک بولتن ایمنی درخصوص کلاه‌ های حفاظتی آتش‌ نشان‌ ها منتشر کرد.
به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، به‌طور مستند ثابت‌ شده است که تجهیزات حفاظت فردی آتش‌ نشان‌ ها نسبت به تعداد زیادی از سموم، پاتوژن‌ ها و سایر مواد خطرناک، نفوذپذیر است. بر اساس یک مطالعه انجام‌ شده توسط مرکز کنترل بیماری‌ ها CDC و موسسه ملی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای NIOSH، سرطان‌ های جدیدی در بسیاری از آتش‌ نشان‌ ها تشخیص داده ‌شده و تعداد زیادی از آن‌ ها به دلیل همین بیماری‌ های سرطانی فوت نموده‌اند. کلاه‌ های حفاظتی قابل‌ نفوذترین بخش لباس آتش‌ نشان ها است. این پوشش‌ ها قادر نیستند مانع نفوذ و نشست دوده و مواد شیمیایی روی سر و گردن آتش‌ نشانان شوند؛ مناطقی که بیشترین میزان آسیب‌ پذیری در تماس‌ های پوستی را دارند.

http://www.nfpa.org/news-and-research/news-and-media/press-room/news-releases/2017/nfpa-issues-safety-bulletin-on-firefighter-protective-hoods

http://www.nfpa.org/news-and-research/news-and-media/press-room/news-releases/2017/nfpa-issues-safety-bulletin-on-firefighter-protective-hoods

در مجله حریق می خوانید: مهندس Ed Conlin مدیر بخش حفاظت عمومی حریق می‌ گوید: “NFPA بیش از ۱۲۰ سال است که از آتش‌ نشان‌ ها حمایت کرده است. با این‌ حال سرطان‌ های شغلی در خدمات آتش‌ن شانی افزایش ‌یافته است. تصور ما بر این است که در مورد آن بخش از احتیاطات پیشگیرانه که در انتظار تکمیل تحقیقات علمی PPE Personal Protective Equipment بوده است و نیز کسب اطلاعات بیشتر در مورد جذب سرطان‌ زایی در نواحی پیشانی، فک، گردن و گلو به راه خطا رفته‌ ایم.”
بولتن کلاه حفاظتی NFPA توصیه می‌ کند که دپارتمان حریق یک برنامه عمومی بهداشت و ایمنی ایجاد نموده و اقداماتی به‌منظور مراقبت و نگهداری مطابق NFPA 1851، استاندارد انتخاب، مراقبت و نگهداری البسه حفاظتی مقاوم حریق و عملیاتی آتش‌ نشانی اجرا نماید. جهت اطلاعات بیشتر به nfpa.org مراجعه فرمایید.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۸ فروردین ۱۳۹۶