ویرایش جدید استاندارد BS 9999: 2017

موسسه استاندارد بریتانیا BSI استاندارد BS 9999: 2017″ ایمنی حریق در طراحی، مدیریت و استفاده ساختمان‌ها آئین کار” را بازنگری نمود.
هدف اولیه این استاندارد حصول اطمینان از این نکته است که معیارهای قابل‌ قبول تأمین جانی افراد می‌تواند در حوادث حریق ساختمان‌ها قابل‌ دستیابی باشد.

به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، استاندارد بازنگری شده، با هدف تأمین تدابیر و روش‌های صحیح حفاظتی برای سلامت شاغلین و آتش‌نشانان، توصیه‌ ها و راهنمایی‌ هایی بمنظور برقراری تمهیدات لازم جهت کنترل و کاهش اثرات حریق، از جمله دود و سایر محصولات حریق‌ های جدید فراهم می‌ نماید.

ویرایش جدید استاندارد BS 9999: 2017

ویرایش جدید استاندارد BS 9999: 2017

تغییرات عمده در استاندارد BS 9999 شامل موارد زیر است:
•  یک فلوچارت که ترتیب مراحل در فرآیند طراحی را در راستای کمک به کاربران در بکارگیری این استاندارد نشان می‌دهد.
•  بندهای بازنگری شده در مورد مدیریت ایمنی حریق بر اساس PAS 7 Fire Risk Management System- Specification
•  سامانه‌های اطفاء حریق اسپرینکلر جدید
•  توضیحات تفصیلی در مورد آژیرهای صوتی
•  بسط جدول نرخ گسترش حریق بمنظور تأمین اطلاعات بیشتر

در مجله حریق می خوانید:

این استاندارد بازنگری شده در طراحی ساختمان‌های جدید و توسعه و نیز در جابجایی، توسعه و تغییر مصالح مورداستفاده در ساختمان‌های موجود کاربرد دارد. این استاندارد مورداستفاده معماران، مدیران ساختمان‌ها، مهندسان ایمنی حریق، ارزیابان ریسک حریق، کارکنان کنترل ساختمان، کارکنان آتش‌نشانی و امداد، نصابان کاشف‌های حریق و دود، نصابان سیستم‌های اطفای حریق آبی و بازرسین نقشه‌های سیستم‌های اعلام و اطفاء و بازرسی بمنظور ارائه گواهینامه می‌باشد.
بازنگری اخیر، این استاندارد را هم‌ردیف روش‌های صحیح جاری، تکنولوژی جدید و سازگاری با سایر استانداردهای ایمنی حریق همچون BS 9990 و BS 9991 قرار می‌دهد.

این استاندارد همچنین توصیه‌های روزآمدی برای کنترل دود و حرارت، پرده‌های حریق، سیستم‌های تهویه مطبوع و مکانیکی، مراکز خرید و کانال‌کشی بیان می‌کند. البته شایان ذکر است که BS 9999 برای ساختمان‌های مسکونی و اقامتی دارای اتاق‌خواب‌های شخصی و آشپزخانه / تأسیسات بهداشتی که درون آنها یک بخش دارای پتانسیل حریق فراهم‌شده، کاربرد ندارد. (مانند بیمارستان‌ها، بازداشتگاه‌ها، خانه‌های دانشجویی و …)

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۳۱ فروردین ۱۳۹۶