نوآوری در پیاده‌ سازی مقررات ایمنی

شورای تدوین مقررات بین‌ المللی آمریکا ICC International Code Council اقدام به اهدای یک جایزه برای خلاقیت در ایمن‌ سازی عمومی در محیط‌ های ساختمانی نمود.
جایزه نوآوری در تدوین مقررات ICC به دپارتمان‌ های حریق و ساختمان در راستای نوآوری در ارائه خدمات اجرای مقررات در مراکز ارائه خدمات‌ شان تقدیم خواهد شد. حمایت مالی از طرح جایزه، توسط اتحادیه بین‌ المللی فرماندهان آتش‌ نشانی IAFC International Association of Fire Chiefs اتحادیه ملی فرماندهان آتش‌ نشانی ایالتی NASFM National Association of State Fire Marshals و شورای تدوین مقررات Code Council برعهده‌ گرفته شده است.
به گزارش ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، واجدین شرایط این جایزه سازمان‌ هایی هستند که وظیفه پیاده‌سازی و نظارت بر اجرای مقررات ساختمانی یا حریق را بر عهده داشته و این خدمات را در یک یا چند حوزه قضایی انجام می‌ دهند. دپارتمان‌ های حریق، دفاتر فرماندهی آتش‌ نشانی یا دپارتمان‌ های ساختمانی که مسئولیت پیاده‌ سازی قوانین هستند، مشمول این نهادها می‌ باشند.
سازمان متقاضی باید یک روش منحصر بفرد جهت ارتقاء خدمات پیاده‌ سازی آئین‌ نامه‌ های حریق و ساختمان در یک پروژه اجرا نماید. این روش باید منجر به یک تأثیر مثبت بر روی ایمنی عمومی، ایمنی اطفاء حریق، کاهش قابل‌ توجه مرگ‌ و میر، جراحات و صدمات به اموال و یا افزایش کیفیت، اثر بخشی و کارایی خدمات اجرای مقررات شده باشد. تنها سازمان‌ ها می‌ تواند نامزد جایزه باشند و اشخاص حقیقی، واجد شرایط دریافت جایزه نیستند.

نوآوری در پیاده‌ سازی مقررات ایمنی

نوآوری در پیاده‌ سازی مقررات ایمنی

در مجله حریق می خوانید:

سرهنگ Dwayne Garriss رئیس هیئت‌ مدیره ICC که مارشال ایالت جورجیا نیز هست می‌ گوید: “اجرای مقررات ایمنی یکی از ارکان اصلی کاهش ریسک اجتماعی است. این ارکان شامل پنج رکن آموزش، اجرا، مهندسی، انگیزش مالی و واکنش اضطراری است. دپارتمان‌ های حریق و ساختمان در سراسر کشور درحال‌ توسعه رویکردهای جدید و نوآورانه جهت ارائه خدمات اجرای مقررات بعنوان بخشی از کاهش ریسک جامعه می‌ باشند. این ابزار و تکنیک‌ ها ضمن اینکه باعث افتخار ما هستند، باید جهت کمک به کاهش ریسک‌ های منجر به فوت، جراحت، آتش‌ سوزی و بحرانی طبیعی و انسان‌ ساخت به اشتراک گذاشته شوند.”
درخواست‌ های ارسالی توسط تیمی از اعضاء اداره ساختمان و خدمات آتش‌ نشانی ICC که خطوط راهنما و سیاست‌ گذاری جامع برای شورای تدوین مقررات در خصوص مسائل و پیشامد های جدید و نوظهور را فراهم می‌ نمایند، بازنگری می‌ شود. دریافت‌ کنندگان جایزه سالیانه در ماه می برگزیده ‌شده و جوایز خود را در طی یک جشن باشکوه در واشینگتن دریافت می‌ نمایند.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶