کمپانی Ziegler آتش نشانی پتروشیمی ها را تجهیز می کند

کمپانی Ziegler آتش نشانی پتروشیمی ها را تجهیز می کند: مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خبر داد:

به گزارش مهندسی حریق: آلمانی ها، آتش نشانی پتروشیمی ها را تجهیز می کنند. مدیرعامل و فرماندهی ارشد HSE ، پدافندغیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، گفت: با شرکت زیگلر آلمان در خصوص تامین نیازمندیهای حوزه ایمنی و آتش نشانی این منطقه مذاکره کرده ایم.

سیدامید شهیدی نیا، گفت: گروهی از شرکت زیگلر آلمان به دعوت این سازمان جهت انجام مذاکرات و بررسی های تخصصی در حوزه ایمنی و آتش نشانی اسفندماه به منطقه آمدند.

در مجله حریق می خوانید:

وی افزود: در پی سفر بهمن ماه هیاتی از استان خوزستان برای بازدید از شرکت زیگلر آلمان در راه بازگشت، اهمیت توجه به زیرساختهای سخت افزاری ایمنی و آتش نشانی منطقه، فرماندهی ارشد HSE ، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بر آن شدیم تا با دعوت از این شرکت برای بازدید از منطقه، بررسی ها و مذاکرات بیشتری را در خصوص تامین نیازهای تجهیزاتی تخصصی آتش نشانی انجام دهیم.

لازم به ذکر است، هیات آلمانی، ضمن بازدید از تاسیسات این حوزه، پیش از حضور در جلسه با فرمانده ارشد HSE منطقه، طی چند جلسه ای کارشناسی با مسئولین HSE و ایمنی آتش نشانی، راهکارهای بهره گیری دوجانبه از پتانسیل های دو طرف را به بحث و بررسی گذاردند.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶