قوانین سخت‌گیرانه جدید EPA برای ارزیابی ریسک‌ های بهداشتی مواد شیمیایی

به گزارش مجله حریق: آژانس حفاظت محیط‌ زیست آمریکا طرحی جهت اولویت‌ بندی و ارزیابی مواد شیمیایی که ممکن است ریسک‌ هایی برای کارگران و سایر افراد داشته باشند، پیشنهاد نمود. EPA در ژانویه ۲۰۱۷، سه قانون که فرآیند ارزیابی ریسک بهداشتی هزاران ماده شیمیایی را شفاف می‌ کند، پیشنهاد نمود. این قانون باید تا ۲۲ ژوئن نهایی گردد. EPA با یک کار طاقت‌ فرسا برای تعیین مواد شیمیایی هدف از میان ۶۲۰۰۰ ماده شیمیایی که می‌ توانست موردبازنگری قرار گیرند، روبرو بود.

سه قانون پیشنهادی آژانس عبارت‌ اند از:

  • قانون فهرست بندی: فهرست EPA در حال حاضر مشتمل بر بیش از ۸۵۰۰۰ ماده شیمیایی است که بسیاری از آن‌ها مدت زیادی است که تولید نشده‌ اند. این قانون به سازندگان الزام می‌ کند که آژانس و عموم را در مورد تعداد مواد شیمیایی که هنوز تولید می‌ شود، آگاه سازند.
  • قانون اولویت‌بندی: این قانون مقرر کرده که EPA چگونه مواد شیمیایی را برای ارزیابی، اولویت‌ بندی کند. EPA از یک فرآیند غربالگری و معیارهای مبتنی بر ریسک، برای شناسایی اینکه یک ماده بخصوص اولویت بیشتر یا کمتری دارد، استفاده نموده است. یک ماده شیمیایی که با ریسک بالا تشخیص داده می‌ شود، باید تحت ارزیابی قرار گیرد ولی مواد شیمیایی که با اولویت پایین تشخیص داده ‌شده‌اند، نیازی به ارزیابی ندارند.
  • قانون ارزیابی ریسک: این قانون نحوه ارزیابی ریسک مواد شیمیایی موجود را بیان می‌ کند. آژانس مراحل فرآیند ارزیابی ریسک را از جمله انتشار دامنه کاربرد ارزیابی، مشخص نموده است. خطرات مواد شیمیایی و میزان تماس با آن‌ها همراه با ریسک‌های تعیین و توصیف‌ شده، ارزیابی می‌ شوند. این قانون همچنین بیان می‌ کند که آژانس چگونه قصد دارد نظر مردم در خصوص ارزیابی مواد شیمیایی را جویا شود.
قوانین سخت‌گیرانه جدید EPA برای ارزیابی ریسک‌ های بهداشتی مواد شیمیایی

قوانین سخت‌گیرانه جدید EPA برای ارزیابی ریسک‌ های بهداشتی مواد شیمیایی

 

برای ارائه نظرات، به سایت www.regulations.gov مراجعه و HQ-OPPT-2016-0426 برای قانون فهرست بندی، HQ-OPPT-2016-0636 برای قانون اولویت‌ بندی و HQ-OPPT-2016-0654 را برای قانون ارزیابی ریسک را در قسمت جستجو وارد نمایید.

در مهندسی حریق می خوانید:

پروفسور Jim Jones معاون اداره مواد شیمیایی و پیشگیری از آلودگی EPA در نشست خبری اعلام کرد: “پس از ۴۰ سال، ما مواد شیمیایی موجود در بازارها را مشخص کردیم. اقدام امروز فرآیندی را جهت ارزیابی سریع مواد شیمیایی و رسیدن به موعد مقرر و ضرورتاً اجرای ضوابط و مقررات جدید آغاز نموده است.” آژانس حفاظت محیط‌ زیست آمریکا EPA تا دهه‌ ها، فاقد ابزاری برای ارزیابی مواد شیمیایی بود که به‌ نوعی از دید قانون کنترل مواد سمی سال ۱۹۷۶ دورمانده بودند؛ اما تصویب قانون ایمنی مواد شیمیایی سال ۲۰۱۶ به آژانس این قدرت را داد که مواد شیمیایی که اثرات بهداشتی روی “زیرگروه‌های جمعیتی حساس، مانند: نوزادان، کودکان، زنان باردار، کارگران و سالمندان که در معرض تماس بالقوه هستند” را محدود نماید.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶