به گزارش مجله حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق): شرکت Motorola Solutions یک سفارش عملیاتی برای به‌ روزآوری و توسعه سیستم رادیویی دو کاناله دیجیتال TETRA موجود در فرودگاه مونیخ دریافت کرد. این زیرساختار ارتباطی نوین به‌ منظور اجرای قابلیت تماس، تعامل‌ پذیری و قابلیت همکاری گسترده‌ تر بین عوامل و عملیات مختلف در دومین فرودگاه بزرگ آلمان اجرا می‌ شود. Motorola همچنین خدماتی به‌ منظور تسهیل عملیات تأمین می‌ نماید. Motorola در قالب بازنگری شبکه رادیویی TETRA، در حال تجهیز فرودگاه به یک کنسول جدید مخابراتی اینترنتی به نام MCC 7500 می‌ باشد. این سیستم مقیاس‌ پذیر Scalable، معماری IP را چنان ارتقاء می‌ دهد تا از تنظیم و دسترسی برای یک تماس مطلوب اطمینان حاصل شود. همچنین به فرودگاه مونیخ اجازه خواهد داد که زیرساختارهای ارتباطی خود را در آینده بدون اختلال در وضعیت موجود توسعه دهد. بر همین اساس، Motorola دو ایستگاه بر پایه TETRA برای پوشش رادیویی بهبود یافته در ساختمان ترمینال‌ ها اجرا خواهد کرد.

سامانه جدید ارتباطات رادیویی شرایط اضطراری در فرودگاه مونیخ

سامانه جدید ارتباطات رادیویی شرایط اضطراری در فرودگاه مونیخ

در مهندسی حریق می خوانید:

هم‌زمان با بهبود سامانه TETRA، فرودگاه یک پروژه آزمایشی برای معرفی بالقوه پهنای باند بی‌ سیم Motorola روی پلتفرم Wave آغاز نموده است. نصب این برنامه با هدف حصول اطمینان از اینکه کارکنان فرودگاه بدون توجه به اینکه چه تعداد وسیله یا زیر ساختار در حال استفاده شدن است، می‌ توانند ارتباط برقرار کنند. سیستم بی‌ سیم شرکت Wave Work Group Communications برای مسئولین فرودگاه امنیت و اعتماد ارتباطی فراتر از رادیو TETRA(ازجمله شبکه‌ها و ابزار پهنای باند) تأمین می‌ نماید. بطوریکه قابلیت تماس، تعامل‌ پذیری و همکاری گسترده‌ ای برای کارکنان فراهم شود. شرکت Wave ارتباط سامانه TETRA مورداستفاده کارکنان اداری را با متصدیان خدمات که به پلتفرم پهنای باند توسط تلفن‌ های هوشمند، رایانه‌ ها و سایر تلفن‌ های رادیویی متصل می‌ شوند، برقرار می‌ سازد. بدین معنی که کارکنان در سراسر فرودگاه می‌ توانند با سایر افراد تقریباً از هر محلی ارتباط بگیرند.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶