تقویم آموزشی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

به گزارش مجله حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در راستای اجرای آیین نامه لازم الرعایه آموزش ایمنی کارگران و کارفرمایان مصوب شورای عالی حفاظت فنی مندرج در روزنامه رسمی کشور و نیل به اهداف خود که همانا حفظ و صیانت نیروی انسانی و ارتقاء فرهنگ و دانش ایمنی و بهداشت کار در جوامع صنعتی، خدماتی و تولیدی می باشد اقدام به برگزاری دوره های آموزشی طبق جدول ذیل در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ نموده است. لذا بدینوسیله از کارکنان واجد شرایط شرکت ها و موسسات سطح کشور و یا اشخاص حقیقی علاقمند با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر، دعوت بعمل می آید تا با در دست داشتن مدرک ذیل در دوره های موردنیاز حضور یابند. قابل ذکر است در پایان به شرکت کنندگانی که شرایط لازم را احراز نمایند گواهینامه معتبر طی دوره آموزشی اعطاء خواهد شد.

 1. اصول ایمنی و بهداشت کار
 2. مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS18001
 3. ایمنی کار، سلامت و محیط زیست(HSE)
 4. شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
 5. ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS18001
 6. اصول ایمنی و بهداشت کار
 7. ایمنی برق
 8. ایمنی کار در عملیات ساختمان
 9. مستند سازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS18001
 10. ایمنی کار، سلامت و محیط زیست(HSE)
 11. ایمنی کار با جرثقیلها
 12. شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
 13. ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS18001

شروع ثبت نام: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

مدارک موردنیاز:

 • معرفی نامه رسمی از شرکت محل کار متقاضی یا اشخاص حقیقی با درخواست کتبی(یک ماه قبل از شروع دوره)
 • تصویر صفحه اول شناسنامه
 • تصویر مدرک تحصیلی
 • تصویر کارت ملی(پشت و رو)
 • اصل رسید بانکی مبنی بر واریز هزینه دوره

در صورت نیاز به استفاده از امکانات رفاهی(اسکان و پذیرایی) می بایست حداقل یک ماه قبل از شروع دوره، متقاضیان با آموزش مرکز جهت هماهنگی های لازم تماس حاصل فرمایند.

جهت آگاهی از خدمات آموزشی و پژوهشی این مرکز می توانید به آدرس وب سایت crtosh.mcls.gov.ir مراجعه کنید.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶