انتشار پیش‌ نویس راهنمای ملی عملیات آتش‌ نشانی و نجات انگلستان

طرح اولیه پیش‌نویس NOGP جزئیات خطرات و اقدامات کنترلی موردنیاز برای فعالیت‌ های آتش‌ن شانان در محدوده گسترده‌ ای از اماکن و سایت‌ های صنعتی بریتانیا را فراهم می‌ نماید.
به گزارش مجله حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، راهنمای ملی عملیات(بخش صنعت)، خطرات و اقدامات کنترلی‌  که باید در زمان تدوین خط‌مشی‌ ها یا روش‌ های اجرایی خدمات امداد و نجات و آتش‌ نشانی در بریتانیا در نظر گرفته شود، را فراهم می‌ن ماید. این مدرک ۷۵ صفحه‌ ای که قابل دانلود است، محدوده وسیعی از اماکن و شرایطی که عملیات امداد و نجات و آتش‌ نشانی در آنجا انجام می‌شود، ازجمله: تأسیسات، سازه‌های موقت، لیزرها، اسکنرهای MRI، سیلو ها و مواد منفجره را پوشش می‌ دهد. البته این راهنما به فعالیت‌ های اجرایی امداد و نجات یا اطفاء حریق که می‌ توانسته در این‌ گونه محیط‌ ها الزام شود، نپرداخته، چراکه در جای دیگری در چارچوب برنامه‌ های راهنمای ملی عملیات NOGP تعریف شده‌ اند.

انتشار پیش‌ نویس راهنمای ملی عملیات آتش‌ نشانی و نجات انگلستان

انتشار پیش‌ نویس راهنمای ملی عملیات آتش‌ نشانی و نجات انگلستان

گروه‌ های عملیاتی امداد و نجات به ارائه نظرات در خصوص پیش‌ نویس راهنما الزام نشده‌ اند بلکه این نظرات از سوی افرادی خارج از خدمات امداد و نجات و آتش‌ نشانی مورد استقبال قرار خواهند گرفت. این نظرسنجی فوریه ۲۰۱۷ بسته شده و نتایج در جولای ۲۰۱۷(تیرماه ۱۳۹۶) منتشر خواهد شد. طرح اولیه پیش‌ نویس NOGP توسط Department for Communities and Local Government سازمان آتش‌ نشانی لندن، انجمن افسران ارشد آتش‌ نشانی و انجمن دولت‌ های محلی تهیه گردید.

در ماهنامه مهندسی حریق می خوانید:

هدف NOGP مرتفع نمودن مشکلات مرتبط با تفسیرهای شخصی متفاوت از راهنمای خدمات آتش‌ نشانی و ارائه تدابیرهای محلی یا رویه‌ های عملیاتی استاندارد می‌ باشد. تفسیرهای متناقض در ضمن دست‌ و‌ پاگیر بودن، می‌ تواند سبب ایجاد مشکلاتی برای خدمات آتش‌ نشانی و امداد و نجات(وقتی با هم کار می‌کنند)، گردد. سازمان آتش‌ نشانی لندن و انجمن افسران ارشد آتش‌ نشانی، در حال طراحی یک مرجع آنلاین از بهترین روش‌ ها برای پشتیبانی از رویکردی انعطاف‌ پذیر برای رویدادهاست. بطوریکه در تطابق با هر شرایط خاص، تاکتیکی مربوط به آن بکار گرفته شود. برای کمک به درک چگونگی کارکرد آن، NOGP، خطرات، اقدامات کنترلی و اقدامات تاکتیکی که احتمالاً موردنیاز طیف گسترده‌ای از انواع رویدادهاست را شناسایی نموده است.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱ خرداد ۱۳۹۶