درمان سوختگی پوست با پوست ماهی تیلاپیا

به گزارش مجله حریق و نجات(ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق)، محققان در برزیل برای پانسمان سوختگی شدید از روشی نامتعارف استفاده کرده‌ اند؛ پوست ماهی تیلاپیا. در کشورهای غربی از پوست منجمد خوک یا بافت ‎های انسانی یا محصولات مصنوعی برای پوشاندن سوختگی‌‎ های شدید استفاده می‌ شود اما اینها در برزیل در دسترس نیستند. بنابراین برای پوشاندن سوختگی از گازهای استریل استفاده می‌شود. این گازها ممکن است به زخم بچسبند و تعویض پانسمان را تبدیل به کاری بسیار دردناک کنند. اگر گاز به زخم چسبیده باشد، ممکن است باعت کنده شدن بافت‌ های تازه روییده از سطح زخم شود.

درمان سوختگی پوست با پوست ماهی تیلاپیا

درمان سوختگی پوست با پوست ماهی تیلاپیا

در مهندسی حریق می خوانید:

پوست ماهی تیلاپیا معمولا خورده نمی‌شود و دور ریخته می‌شود. این پوست را تکنیسینهای دانشگاه سیارا ضد عفونی کرده و بعد آن را به سائوپائولو می‌ فرستند تا با تابش پرتو ویروس‌ های آن کشته شود. پس از این مراحل پوست بسته‌ بندی و در یخچال نگهداری می شود. این پوست را که دیگر بوی ماهی هم نمی‌ دهد می‌توان تا دو سال نگهداری کرد.

twitter facebook youtube telegram
مهندسی حریق
۱۸ خرداد ۱۳۹۶